Zaburzenia układu krążenia

Zaburzenia układu krążenia wyrażają się skłonnością do zapaści obwodowej wskutek uszkodzenia ośrodków naczyniorucho- wych przez toksyny bakterii. W ciężkich przypadkach może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego. Badaniem stwierdzamy tętno przyspieszone, w przypadkach osłabienia mięśnia sercowego — głuche tony serca.

»

WYMIOTY NIEPOWŚCIĄGLIWE PRAWDZIWE

Jak już sama nazwa wskazuje, na plan pierwszy ze wszystkich obja-wów teigo schorzenia wysuwają się wymioty, trudne do opanowania. Częstość występowania wymiotów niepowściągliwych prawdziwych (hyperemesis gravidarum vera), zdarza się w 1 na 1000 ciąży, z tego 25% ciężarnych roni . samoistnie. Ten rodzaj zatrucia występuje w pierwszych miesiącach ciąży i charakteryzuje się wymiotami, wystę-pującymi zarównoi na czczo, jak i po jedzeniu i powtarzającymi się kilka, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Odwodnienie i wygłodzenie zwiększają się w miarę nasilania się cierpienia. Ciężarna spada na wadze, jest wyczerpana, zmęczona, ma pragnienie, język obłożony, suchy, tętno przyspiesza się i słabnie, występują stany podgorączkowe. W badanym moczu stwierdzamy białko, odosobnione wałeczki ziarniste, aceton, kwas aceto-octowy i /5-oxy-masłowy, leueynę i tyrozynę. Jako wyraz zmian zwyrodnieniowych w wątrobie zjawia się żółte zabarwienie skóry. Ze zmian hormonalnych należy podkreślić zwiększone wydzielanie prolantów, aż do 200 ‚tysięcy j. m. w jednym litrze moczu. Natomiast wydzielanie hormonu ciałka żółtego jest zmniejszone. W obrazie krwi stwierdzamy leukocytozę wielo- jądrzastą, ofoojętnochłooną, z przesunięciem obrazu Arnetha na lewo. Zatrucie w poszczególnych przypadkach wywiera swój wpływ zarówno na nerwy obwodowe, w postaci neuralgii poszczególnych nerwów, jak i na korę mózgową, co wyraża się sennością, majaczeniami i śpiączką, a ostatecznie, w razie braku leczenia, kończy się śmiercią chorej. Przyczyną wymiotów niepowściągliwych prawdziwych jest, jak już nam wiadomo, zatrucie ciążowe, wywołujące zmiany w równowadze hormonalnej i w fizyczno-chemicznych właściwościach krwi. Zmiany te są spowodowane przemianą materii jaja płodowego i niedostatecznym wydalaniem i odtruwaniem niedopałków przez mniej wydolny ustrój matki. Na podstawie wyników leczenia udaje się stwierdzić niedoczynność ciałka żółtego, kory nadnercza i trzustki, natomiast czynność tarczycy jest wzmożona. Spośród znanych nam witamin występuje niedobór witaminy C.

»

Twierdzenie Knausa

Słabymi stronami jej jest przyjmowanie za pewnik: a) że okres, jaki dzieli jajeczkowanie od wystąpienia miesiączki, jest zawsze jednakowy b) że jajo pozostaje żywe tylko w ciągu 24 godzin po wydostaniu się z pęcherzyka Graafa c) że plemniki tracą zdolność do zapłodnienia jaja w ciągu 48 godzin przebywania w częściach rodnych kobiety d) że w ciągu jednego cyklu miesięcznego tylko raz dochodzi do jajeczkowania. Doświadczenia lat ostatnich wykazały bowiem, że okres ciałka żółtego w jajniku nie jest stały i że może ulegać czasami skróceniu lub przedłużeniu ponad 14 dni. Go więcej – wbrew twierdzeniu Knausa – także okres dojrzewania pęcherzyka Graafa nie jest stały. Nie zawsze trwa on dni 14 należałoby zatem przyjąć, że w znacznym odsetku przypadków wynosi on 13 lub 15 dni.

»

Tkanka łączna

Rozwijająca się wciąż tkanka łączna oddala coraz bardziej od siebie zbiorowiska owocytów i komórek, które nie uległy zróżnicowaniu. W wyniku tego procesu każdy owocyt zostaje w końcu otoczony tylko jedną warstwą komórek nabłonkowych płaskich (pęcherzyk pierwotny).

»

Słuch

Zdolność odbioru dźwięków o częstotliwości 16 – 20000 Hz bądź też niesłyszenie ich – zależnie od tego, co jest dla nas wygodniejsze. Ponieważ zazwyczaj wycofywanie się z tego, co świetnie słyszeliśmy, jest bez porównania bardziej kłopotliwe niż niedosłyszenie tego, co słyszeliśmy, to mimo że zostaliśmy obdarzeni przez naturę aż parą uszu, staramy się wyrobić sobie raczej opinię pacjenta, który niedosłyszy, niż pacjenta, który znów się przesłyszał.

»

Scyntygram

Pomimo to, ponieważ objawy tak wyraźnie wskazywały na czop zatorowy w płucach, skierowałem ją na radioizotopowe badanie płuc (scyntygrafię, zwaną też skenningiem). Scyntygram wykazał zator w prawym płucu, przyjąłem ją więc do szpitala. Na szczęście skrzeplina, która przywędrowała z chorej nogi, była mała, zator »

Przypadek Maxa – ciąg dalszy

Prawdziwy powód był, oczywiście, inny – gdyby Max się wyprowadził, następnemu lokatorowi właściciel mógłby legal-nie podwyższyć czynsz. Ale Max się nie wyprowadzał. Nie było go na to stać. W każdym razie – nie wiadomo, czy »

Przedwcześnie urodzone dzieci

Przedwcześnie urodzone dzieci w tym czasie są dosyć ładne (mniej podobne do zaróżowionych starców), ponieważ ciało jest zaokrąglone, a skóra gładka. Długość głowowo-pośladkowa 30 cm, głowa-pięty około 45 cm, waga 2,3 kg. Większość linii lotniczych niechętnie zgadza się na korzystanie z samolotu przez kobiety w 33 tygodniu ciąży na trasach długodystansowych (5 tygodni przed rozwiązaniem) i w 34 tygodniu na trasach »

POWIKŁANIA LECZENIEM GONADOTROPINAMI

Trudnym problemem do pokonania przy leczeniu gonadotropinami jest wysokie ryzyko ciąży mnogiej. Ciąże mnogie łączą się z wyższym ryzykiem powikłań ciążowych.

»

Po przebyciu czerwonki

Wrotami wejścia zarazka jest jama ustna, skąd przez żołądek zarazek wędruje do jelit. Pewna część zarazków ginie w żołądku wskutek niszczącego działania soku żołądkowego, pozostałe wędrują dalej osiedlając się częściowo w dolnym odcinku jelita cienkiego, przeważnie jednak w jelicie grubym. Zmiany chorobowe powstałe w jelicie grubym mają charakter owrzodzeń, niekiedy dość rozległych, przeważnie niezbyt głębokich, toteż przedziurawienia zdarzają się rzadko. Owrzodzenia ułożone są poprzecznie w stosunku do długiej osi jelit. Czasami owrzodzenia nie ulegają całkowitemu wygojeniu i proces przechodzi w stan przewlekły dając klinicznie obraz czerwonki przewlekłej. Gojenie się owrzodzeń powoduje niekiedy wytworzenie się głębokich blizn, co prowadzi do zwężenia światła jelita. W patogenezie czerwonki ważne znaczenie przypisuje się zarówno samym pałeczkom, jak i ich jadom — endotoksynom i egzotoksynom. Zmiany w jelitach spowodowane są samymi zarazkami oraz endotoksynami, natomiast egzotoksyny mają wywoływać szereg objawów ogólnych, jak osłabienie, zaburzenia w krążeniu, zaburzenia ze strony układu nerwowego oraz zaburzenia w przemianie materii. Pałeczki czerwonki odznaczają się enterotropią, tzn. że przebywają głównie w jelicie, chociaż przenikają przez błonę śluzową do najbliższych węzłów chłonnych, natomiast rzadko są wykrywane we krwi. Również rzadko stwierdzano je w woreczku żółciowym, w moczu, a w przypadkach powikłań stawowych znajdowano je w wysięku stawowym.

»

Pediatryczne przeciwwskazania do stosowania androgenów

Wpływ na wzrost i rozwój. Androgeny i steroidy anaboliczne przyspieszają zarośnięcie chrząstek przynasadowych i hamują wzrost, mogą też zmieniać proporcję budowy ciała. Może też być odwrotnie, a mianowicie androgeny mogą przyspieszać wzrost, ale wyłącznie w tych przypadkach, w których wiek szkieletowy jest nieprawidłowo opóźniony w stosunku do wieku kalendarzowego. Maksimum działania wirylizacyj- nego egzogennych androgenów u dzieci spotyka się między 5 a 8 rokiem życia. Moment fizjologiczny pokwitania w takich przypadkach często się opóźnia. Nierzadko pojawia się pierwotne opóźnienie miesiączki u dziewcząt, oligospermia i zanik miąższu jądra u chłopców.

»

Normy socjologiczne – kontynuacja

W celu przeciwdziałania zachowaniom, których stopień społecznej szkodliwości jest odpowiednio wysoki, a więc przekracza margines tolerancji, społeczeństwo ustanawia normy prawne. Normy prawne są różne w różnych państwach, nawet w obrębie tego samego obszaru kulturowego np. kazirodztwo stanowi przestępstwo seksualne w Polsce, natomiast nie podlega karze w Belgii. Polski kodeks karny z 1969 r. jest dość liberalny wobec odchyleń seksualnych, a nawet zboczeń płciowych i — z wyjątkiem kazirodztwa, będącego zboczeniem przeciwko kulturze – nie interesuje się żadnym zboczeniem, o ile nie przyczyni się ono do naruszenia pewnych ogólnych zasad współżycia w społeczeństwie, obowiązujących wszystkich ludzi. Tak więc normy prawne zakazują w zachowaniu seksualnym stosowania przemocy, groźby, podstępu, nadużycia stosunku zależności oraz wyzyskiwania krytycznego położenia. Poza tym zakazują podejmowania kontaktów seksualnych z osobami pozbawionymi całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznawania czynu lub kierowania swym postępowaniem (chorzy psychicznie, niedorozwinięci umysłowo) oraz z osobami poniżej 15 lat, a także w obecności osoby poniżej 15 lat lub publicznie. Naruszenie zakazu kontaktów seksualnych z osobami poniżej 15 lat, a zwłaszcza z dziećmi młodszymi, kategoryzowane jest nie tylko jako patologia społeczna, ale i jako zboczenie seksualne, pedofilia, wymagające ingerencji lekarskiej. Zagadnienie to jest złożone, bowiem w kategoriach patologii medycznej mieszczą się jedynie te przypadki, w których popęd seksualny ukierunkowany jest na małe dzieci (z odrzuceniem osobników dorosłych jako partnerów seksualnych). Nie mieszczą się w nich te przypadki, w których działania seksualne z dziećmi mają charakter zastępczy i wynikają z obiektywnych trudności nawiązywania kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi, zwłaszcza przez osobników w wieku starczym. W ostatnich latach zaznacza się tendencja do liberalniejszego traktowania osobników podejmujących kontakty seksualne z dziećmi. Z obserwacji wiktimologicznych wynika bowiem, że dzieci nie ponoszą szkód wynikających z kontaktów z osobami dorosłymi lub też szkody te, opisywane przez niektórych autorów, są mocno wyolbrzymione. Zaznacza się również tendencja do obniżenia granicy wieku objętej bezwzględnym zakazem kontaktów seksualnych. W sprawie tej nie osiągnięto porozumienia, gdyż zwolennicy powyższych tendencji, aczkolwiek powołują się na badania udokumentowane naukowo, napotykają na ostry sprzeciw wielu innych autorów. Rzecz wymaga dokładnych, długofalowych badań naukowych.

»

Krynica

Perła uzdrowisk. Stosunki towarzyskie jak w Ciechocinku (patrz: „Ciechocinek”), z tym że o wiele szersze niż w Ciechocinku zarówno możliwości poznania, jak i dalszych spotkań. Przyczyniają się do tego wielkie sanatoria umożliwiające bogatszy dobór naturalny. Kryta pijalnia wód, muszla koncertowa (patrz: „Muszla koncertowa”), umożliwiająca kulturalne spędzenie czasu przy „Zuberze” lub wodzie „Jana” bez względu na porę roku i pogodę i bez żadnych marż i narzutów, kolejka na Górę Parkową dająca miłą perspektywę zejścia z powrotem na dół dyskretnymi, dobrze ocienionymi alejkami, z ławkami pozwalającymi wprost w idealnych warunkach partnerce albo partnerowi

»

Kobiety w okresie pomenopuazalnym

To samo dotyczy czosnku, który najwyraźniej obniża krzepliwość krwi przez swoje działanie na trombocyty (płytki krwi). Co więcej, jedzenie czosnku podnosi poziom HDL. W dodatku wcale nie trzeba czuć się w towarzystwie pariasem: można kupić tabletki czosnkowe, po których oddech nie ma niemiłej woni.

»

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie
Najnowsze wpisy