AGRANULOCYTOZA

Wpływ neuroleptyków fenotiazynowych na czynność serca, poza oddziaływaniem przez układ autonomiczny [31], jest wynikiem bezpośredniego działania na mięsień sercowy, Zmiany te mogą dotyczyć zaburzeń w mitochondriach komórek mięśnia sercowego, odkładania się mukopo- lisacharydów w drobnych naczyniach serca oraz zaburzeń w przemianie amin katecholowych w mięśniu sercowym [3]. Zmiany te prowadzą do zaburzeń przewodnictwa i niemiarowości oraz znajdują odbicie w zapisie ekg [79], Mają na ogół charakter odwracalny, a częstość ich występowania i nasilenie zależą od stosowania większych dawek leków fenotiazynowych [14, 88, 122], Charakterystyczne zmiany ekg, głównie w fazie re- polaryzacji, notowano u 3,5% leczonych [40, 108], Najczęściej zmiany te wiążą się z podawaniem tiorydazyny, w mniejszym stopniu pochodnych alifatycznych, w jeszcze mniejszym – pochodnych piperazynowych [108, 122].

Nie można ustalić jednoznacznie wpływu na krzepnięcie krwi. Gwałtowne krwotoki wewnętrzne należą do powikłań rzadkich i towarzyszą zwykle ostrym odczynom toksyczno-alergicznym. Częstsze są zaburzenia w postaci zakrzepów i zatorów dużych naczyń. Objawy te notowano u 0,6-3,6% leczonych zależnie od wieku i płci [7, 18]. Obserwuje się je częściej u kobiet w wieku starszym przy stosowaniu maksymalnych dawek leków lub przy gwałtownych wahaniach stężenia leku we krwi [64], najczęściej podczas zaawansowanego leczenia (4 tydzień). Bardziej niebezpieczne od innych są pochodne alifatyczne, a wśród nich chloropro- mazyna [7, 64, 108],

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie