ANAFILAKSJA

Do najgroźniejszych objawów zalicza się anafilaksję, należącą do I typu alergii. Pacjenci zagrożeni anafilaksją to ci, u których wystąpiły już uprzednio reakcje anafilaktyczne po penicylinie lub innym leku, u których testy na penicylinę lub jej składowe wypadły dodatnio, u których stwierdzono tzw. skazę atopową lub których rodzice wykazali alergię na leki.

Objawy anafilaktyczne po penicylinie wywołane są przez IgE, wykazujące również właściwości przeciwciał uczulających skórę [7, 21], Nadmierne wytwarzanie IgE może’ być spowodowane przez zmniejszenie liczby komórek supresorowych wpływających hamująco na limfocyty B,

W anafilaksji przeciwciała IgE są głównie skierowane przeciw tz%v. mniejszym determinantom antygenowym, jak penicyleniany, kwas pe- namaldylowy, kwas penaidylowy i inne, ale mogą być również skierowane przeciw głównej determinancie antygenowej – związkom penicy- loiłowym [3, 10, 13, 38], Przyczyną tego, że główna determinanta rzadziej wywołuje objawy anafilaktyczne jest wytwarzanie IgG również skierowanych przeciw związkom penicyloilowym, IgG, a zwłaszcza IgG, mają charakter tzw. przeciwciał blokujących, w związku z tym rywalizujących o antygen z IgE i często, gdy stężenie ich jest duże, zwyciężających w tej rywalizacji. Kompleksy złożone z antygenu i IgG2, są nieszkodliwe dla pacjenta. Przeciw „mniejszym determinantom antygenowym’’ nie stwierdza się pizeciwciał blokujących i pacjent jest narażony na efekt reakcji między antygenem a IgE skierowanym przeciw „mniejszym determinantom antygenowym1′. Wyzwalane w tej reakcji przekaźniki są przyczyną objawów takich, jak: zapaść naczyniowa, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, duszność oraz zmiany skórne: pokrzywka, świąd lub ubgólnione- zmiany rumieniowe.

Powyższe objawy kliniczne mogą wystąpić w kilka sekund po wstrzyknięciu penicyliny, a śmierć od kilkunastu minut do 2 h.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie