BIOLOGIZM

W Konopielce E. Redtińskiego podobna postawa ukazana została w dystansie ironicznym: działanie seksu, jako siły podstawowej, staje się tu czynnikiem niemal przemian społecznych. Opowieść o chłopie z „zabitej deskami” wsi, żywiącym zkdawnione tradycją przesądy i posiadającym prymitywne obyczaje, uważającym wszelkie zmiany za rzecz szkodliwą, który nabrał przekonania do postępu wtedy, kiedy przekonał się, że stosunek seksualny może odbywać się w inny sposób, niż uświęcony wielowiekową tradycją w jego wsi, można traktować jako podważenie abso- lutyzacji seksu.

Jako „teza” o potędze seksu i jego roli dla twórczego żyda człowieka pojawia się absolutyzacja seksu także w sztuce dawnej, np. w późnym okresie starorzymskiej kultury. W Satiriconie Petroniusza śledzimy rozpacz bohatera, który utracił potencję seksualną i wszelkimi środkami stara się ją odzyskać bez niej życie straciło dla Enkolpiusza wszelki sens (motyw ten wykorzystał Fellini w filmie pod tym samym tytułem i scenariuszu opartym na dziele Petroniusza).

Biologizm. Postawa ta wywodzi się z naturalistycznego ujmowania życia człowieka, z traktowania człowieka jako gatunku zwierząt, wysoko zorganizowanych pod względem biologicznym psychicznym i społecznym. Takie stanowisko jest zaprezentowane w książce D. Morrisa Naga małpa. W sztuce postawa taka przejawia się w różnych postaciach naturalizmu, jako swoisty witalizm seksualny, gdzie mają miejsce szerokie opiśy zachowań seksualnych, ukazywanie organów seksualnych „bez obsłonek”, wraz z wszystkimi realiami szokującymi, budzącymi niekiedy wstręt i grozę. Literatura, plastyka i film są szczególnie przydatne do przekazywania tego nastawienia. Wskażmy jako przykład słynną powieś/) D. Lawrence’a Kochanek Lady Chatterley, gdzie bohater, porte-parole

autora, wielokrotnie erpressis uerbis wypowiada przekonanie, że zachowania seksualne należą do istoty jego osobowości, że najwyższe doznania, i to doznania kwalifikujące się jako specyficznie ludzkie, związane są z popędem płciowym oraz jego realizacją. Jego klęski życiowe i satysfakcje, opisane tak dokładnie w konwencji naturalizmu, dotyczą bezpośrednio potencji płciowej.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie