BUNITROLOL

Pierwsze doniesienie o właściwościach fł-adrenolitycznych serii N-alkilo- amino-nitrofenoksypochodnych ukazały się w 1969 r. [288] i odtąd rozpoczyna się zainteresowanie tą grupą związków. SpośTód wielu N-alkilopod- stawnych na pierwszą pozycję wysuwają się preparaty Ko 1313 oraz KÓ 1366 – późniejszy bunitrolol (Stresson) i już tylko wokół nich, a zwłaszcza wokół bunitrololu, toczy się wiele badań laboratoryjnych i prób klinicznych.

W wyniku tych badań ustalono, że oba związki po dożylnym podaniu nie uśpionym i narkotyzowanym psom antagonizują skutki pobudzenia izoprenalinowego, tzn. zmniejszają częstotliwość akcji serca, osłabiają jego siłę skurczową, obniżają ciśnienie krwi podobnie jak propranolol, przy czym bunitrolol silniej [85], Po doustnym podaniu siła działania (ł-adrenoli- tycznego obu związków znacznie słabnie. Obniża się ciśnienie krwi, natomiast w niewielkim tylko stopniu zmniejsza się liczba i siła skurczów mięśnia sercowego [84],

Zarówno bunitrolol, jak. i preparat Kó 1313 nie wykazują wybiórczości receptorowej, co potwierdzone zostało ich działaniem kurczącym mięśnie gładkie tchawicy świnki morskiej [85],

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie