Całokrztałt marksistowskiej filozofii

Klasycznym przykładem są tutaj zasady moralne formułowane w NRD przez Bittighófera, których autor stara się je wyprowadzać z całokształtu marksistowskiej filozofii człowieka, ideologii socjalistycznej i polityki państwa.

Oczywiście, nie jest to praca odtwórcza, tylko twórcza, jako że w samej doktrynie marksistowskiej z zakresu etyki seksualnej sformułowano niewiele norm i zasad. Dlatego też, chociaż w ten sam sposób w NRD ustalał normy etyczne dla wychowania seksualnego Rolf Borrman (1968) czy Heinz Grassel (1967), w Polsce zaś Henryk Jankowski (1965), Mikołaj Kozakiewicz (1970) i inni, to – mimo iż wychodzili oni, podobnie jak Bittighófer, z analizy tej samej doktryny marksistowskiej – dochodzili do ustaleń nie zawsze identycznych w szczegółach, choć podobnych w generalnych założeniach. Własne propozycje etyczne autora niniejszego opracowania, wyłożone w książce U podstaw wychowania seksualnego (1970), w istocie powstały w podobny sposób i dlatego wie on z praktyki, iż w łonie tej samej doktryny filozoficznej i ideologicznej poglądy i normy szczegółowe mają być nieraz diametralnie różne. Tak np. na sympozjum w Rostocku (1968), gdzie między innymi doszło do konfrontacji poglądów moralnych pedagogów marksistowskich zajmujących się wychowaniem seksualnym, obok stanowiska akceptującego stosunki przedmałżeńskie i autonomiczne wartości seksu, jakie wyrażał Bittighófer, słyszało się też zdanie nie żyjącego już profesora Kołbanowskiego (ZSRR), który uważał małżeństwo za jedyne moralnie dopuszczalne miejsce współżycia seksualnego, a naczelny cel życia płciowego upatrywał tradycyjnie w prokreacji.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie