Charakterystyczne kobiece cechy anatomiczne

To raczej charakterystyczne kobiece cechy anatomiczne pozwalają danej kobiecie na wyróżnienie się w sporcie. Ona również, podobnie jak mężczyzna, musi posiadać odpowiedni kształt i wielkość, aby wygrywać.

Te wrodzone cechy zawodniczek niedawno zostały zakwestionowane. W czasie Europejskich Mistrzostw Lekkoatletycznych w Budapeszcie w r. 1966 zażądano od niektórych zawodniczek poddania się badaniom w ce’lu stwierdzenia ich kobiecości. Choć nikt tego nie powiedział otwarcie, zażądano od nich wykazania się, że nie są mężczyznami ani hermafrodytami, to znaczy oboj- nakami, łączącymi w sobie cechy męskie i żeńskie (patrz rozdział o dziedziczności). Nie każdy człowiek jest zdecydowanie mężczyzną lub kobietą i niektóre przypadki obojnaków łączą w sobie płeć teoretycznie żeńską z wielu cechami męskimi. Jeśli cechy te pomagają w pokonaniu mniej męskich kobiet, to zawodniczki takie posiadają nienaturalną przewagę i badania w Bu-dapeszcie miały na celu wykluczenie zależnej od obojnactwa nie-równości. Znamienne jest, że niektóre zawodniczki wolały wycofać się z zawodów, niż poddać się badaniom i pytaniom. Sprowokowało to inne do złośliwych zapytań, czy powinno się organizować olimpiady chromosomowe, osobno dla XY, XX, XO, XXY i innych. Czy wszyscy miotacze i skoczkowie powinni być odtąd szczegółowo badani – przecież co 250 mężczyzna ma XYY.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie