Choroba wtórna

Wykazano, że limfocyty biorcy, u którego rozwinęła się reakcja GvH, zdolne są do wywierania niespecyficznego efektu cyto- toksycznego.

Nawet przeszczep narządowy może zawierać dostateczną ilość limfo-cytów, aby w odpowiednio czułym układzie zainicjować reakcję GvH. Reakcję GvH obserwuje się również, gdy biorca nie odpowiada na przeszczepione limfocyty allogenicznego dawcy z innych względów niż genetyczne. Do reakcji takiej dochodzi na przykład, jeżeli naświetlonemu promieniami jonizującymi biorcy (które to promienie uszkodzą lub zniszczą jego układ limfatyczny) przeszczepimy szpik allogenicznego dawcy. W szpiku znajduje się zazwyczaj dostateczna domieszka krwi obwodowej, zawierającej immunologicznie kompetentne limfocyty, dla wywołania reakcji GvH. W tym konkretnym przypadku reakcję tę nazywamy chorobą wtórną. Choroba wtórna poważnie ogranicza możliwości terapeutycznego zastosowania przeszczepów szpiku w leczeniu białaczek, niedokrwistości aplastycznej i chorób z niedoboru immunologicznego. Aby jej źapobiec, opracowano wiele metod eliminujących z zawiesiny komórek szpiku komórki immunologicznie kompetentne. Żadna z tych metod nie jest jednak niezawodna.

Dla celów eksperymentalnych opracowano kilka modeli ilościowej oceny zdolności komórek do wywoływania reakcji GvH. Są to między innymi: a) test śledzionowy i wątrobowy oparty na śledzeniu wzrostu ciężaru tych narządów po dootrzewnowym wstrzyknięciu badanych ko-mórek, b) test oparty na analogicznym badaniu regionalnych węzłów chłonnych, c) oparty na tej samej zasadzie test Elkinsa, w którym badamy nerkę po uprzednim wstrzyknięciu pod torebkę nerki badanych komórek, d) test hamujący tworzenie się endogennych guzków śledzionowych. Ostatni z wymienionych testów opiera się na spostrzeżeniu, że regeneracja układu krwiotwórczego biorcy po naświetleniu promieniami jonizującymi jest hamowana przez podanie immunologicznie kompetentnych komórek allogenicznego dawcy.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie