CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 3

Pewne spostrzeżenia zdają się przemawiać również za szkodliwością wiądu rdzenia na płodność kobiet.

Rozsiane stwardnienie mózgu i rdzenia (sclerosis disseminata) wpływa przede wszystkim na opóźnienie rozwoju płciowego kobiet. Jeśli choroba ta pojawia się nich w okresie pokwitania i w niedługi czas przed nim, wystąpienie pierwszego yklu miesięcznego zostaje przesunięte nieraz o kilka lat. Cykle miesięczne, po staleniu się ich, przebiegają jednak prawie zawsze prawidłowo, tak że skąpe mie- iączkowanie, a tym bardziej zatrzymywanie się miesiączek, należy do przypadków ielicznych. Zatrzymywanie się cyklów miesięcznych u kobiet, chorych na roz- iane stwardnienie mózgu i rdzenia wkrótce po czterdziestce – a więc wcześniejsze rzekwitanie – zdarza się również bardzo rzadko i ma, według niektórych badaczy, niekorzystne znaczenie w rokowaniu.

Szczególnie często przychodzi do zaburzeń w obrębie kobiecych narządów rodnych przy zmianach chorobowych podwzgórza (hypothalamus). Przejawiają się one przede wszystkim w postaci zaburzeń cyklu miesięcznego. Schorzenia hypothalamus są niekiedy przyczyną zaburzeń rozwojowych w obrębie narządów rodnych kobiety, gdyż mogą powodować – najprawdopodobniej za pośrednictwem przedniego płata przysadki mózgowej – zarówno nadmierny rozwój, jak i ich zanik.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie