CIĄŻA BRZUSZNA PIERWOTNA

Ciąża brzuszna pierwotna należy do najrzadziej spotykanych spośród ciąż pozamacicznych i przez długie lata możliwość jej powstawania była podawana w wątpliwość. Pierwszy dowodowy przypadek tego rodzaju ciąży brzusznej został podany przez Czyżdwicza.

W ciąży brzusznej pierwotnej jajniki i jajowody są, rzecz prosta, niezmienione i nie wykazują żadnych śladów, że były pierwotnie siedzibą jaja, które rozwinęło się w jamie brzusznej, najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie przydatków macicy. Niebezpieczeństwa, grożące kobiecie z powodu powstania pierwotnej ciąży brzusznej, będą tej samej natury co i w ciąży brzusznej wtórnej. Ą

O ciąży brzusznej wtórnej mówimy, jeśli jajo usadawia się dopiero wtórnie w obrębie jamy otrzewnowej, zagnieżdżając się najpierw gdzie indziej, np. na strzępku jajnikowym jajowodu (graviditas Jimbrica) lub w obrębie samego ujścia trąbki (graviditas infundibula- ris). Hipotetyczne pojęcie wtórnej ciąży brzusznej, w której jajo od- kleja się od pierwotnego przyczepu i po raz drugi zaczepia się w obrębie jamy otrzewnowej, podał pierwszy Rosner.

Zdjęcie rentgenowskie dokonane w 8 m. ks. ciąży brzusznej wykazuje nienaturalne położenie płodu, charakteryzujące się jego zawieszeniem ponad miednicę. Główka utrzymała się bez zmian na wysokości około 8 cm ponad wchodem miednicy po stronie lewej, opierając się o dno nieciężarnej macicy

Podobnie jak wszczepy śluzówki macicznej w jajowodzie (endometriosis) umożliwiają rozwój ciąży pozamacicznej t rąbkowej i są dziś uważane jako jedna z przyczyn zagnieżdżenia się jaja płodowego w obrębie tego narządu, tak i wszczepy błony śluzo- wej macicy na otrzewnej, zmienione doczesnowo, mogą być doskonałym podłożem do zagnieżdżenia się w jamie brzusznej jaja płodowego, które nie będąc pochwycone przez strzępki trąbki stoczyło się do jamy otrzewnowej i usadowiło na jednym z takich wszczepów. Na możliwość tego rodzaju powstania ciąży brzusznej pierwotnej zwracało uwagę szereg badaczy także w piśmiennictwie polskim (Mączewski, Lorentowicz)

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie