CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA? CZĘŚĆ 2

Zasadniczym momentem, różniącym seksualność zwierząt od seksualności człowieka, jest oderwanie się rozkoszy seksualnej od celu, jakim jest utrzymanie gatunku, wskutek czego osiągnięcie samej rozkoszy staje się nowym i jedynym celem wielu zachowań seksualnych. W skrajnych przypadkach może to stwarzać zagrożenie biologiczne dla przetrwania gatunku. W świecie zwierzęcym rozkosz towarzysząca ma więc wartość instrumentalną, umożliwiającą procesy rozmnażania się. U ludzi rozkosz ta z instrumentu przekształciła się w samoistny cel. Celowi temu służą w zasadzie wszystkie narządy zmysłowe człowieka, dlatego zachowania seksualne zmierzające do uzyskania rozkoszy określa się mianem zmysłowości (Schelsky, 1976). Celowi temu służy też całe ciało człowieka, a nie tylko wyspecjalizowane narządy służące również do rozmnażania się. Zachowania seksualne zmierzające jedynie do uzyskania rozkoszy, oderwane od biologicznego celu zachowania gatunku, two rzą jakościowo nową fazę w ewolucji seksualności, którą nazywa się erotyką. Erotyka, będąca początkowo kompleksem zachowań człowieka zmierzającym do rozbudowywania i zwiększania natężenia rozkoszy towarzyszącej zaspokojeniu biologicznych potrzeb seksualnych związanych z zachowaniem gatunku, oderwała się od pierwotnego celu biologicznego i stała się autonomiczną dziedziną życia człowieka, dostarczającą mu przyjemności i przeobrażającą wszelkie jego przeżycia psychiczne i funkcjonowanie społeczne. Przeżycia te przebiegają u człowieka równocześnie w trzech płaszczyznach: biologicznej, psychicznej i społecznej. Dominacja poszczególnych składników może być i bywa w każdym przypadku inna, to jest u jednego człowieka mogą przeważać w danym czasie i sytuacji składniki biologiczne (np. potrzeba odprężenia napięć seksualnych), u innego psychiczne lub społeczne (np. pragnienie zacieśnienia więzi z partnerem), lecz pozostałe elementy towarzyszą im zawsze. Ponieważ zaś rozkosz może być osiągana nie tylko w kontaktach wyraźnie seksualnych, lecz może być przeżywana w każdej formie zmysłowego kontaktu międzyludzkiego, wszystkie te kontakty międzyludzkie mogą podlegać różnie nasilonej erotyzacji.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie