Czynniki społeczno-kulturowe – kontynuacja

Jak wiadomo zachowanie seksualne ludzi nie jest uwarunkowane instynktownie. U zwierząt służy ono, w ustalonej z góry formie, niezmiennemu celowi, który jest uwarunkowany biologicznie. Zachowania seksualne zwierząt zapewniają rozmnażanie się gatunku w optymalnych warunkach. U ludzi cel ten nie jest jednoznacznie określony. Zachowanie seksualne jest wyzwalane i sterowane między innymi poprzez nie- biologiczne przyczyny nie jest przy tym jedynie wrodzone, lecz musi być nabyte, wyuczone. Wyuczenie rozciąga się w mniejszym stopniu na przebieg samej kopulacji, a w większym stopniu na dostosowanie zachowania seksualnego do warunków otoczenia społecznego, w którym człowiek egzystuje, wraz z wszystkimi zasadami i normami, które regulują całokształt współżycia międzyludzkiego (Borrmann, 1978). Człowiek żyje i rozmnaża się w środowisku społecznym, które sam kształtuje. To właśnie środowisko zmienia się znacznie szybciej niż biologiczne uwarunkowania człowieka. Zgodnie z Dubosem (1973) ewolucja kulturalna dokonuje się szybciej niż biologiczna, przy czym czynniki kulturowe zmieniają zwyczaje życiowe nie tylko w sposób szybki, ale i głęboki.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie