Doświadczenia nad erekcją

Druga periodyczna erekcja wystąpiła o godzinie 2.09,6 i trwała do godziny 2.28,2. Przerwa między pierwszą i drugą erekcją (interwał) trwa- ła 91,4 minuty. Korespondująca faza marzenia sennego wystąpiła o godzinie 2.03,3 i zakończyła się o godzinie 2.23,6 trwała ona 20,3 minuty. Przerwa między pierwszą a drugą fazą marzenia sennego wynosiła 90,6 minuty.

Trzecia periodyczna erekcja wystąpiła o godzinie 3.41,4 i zakończyła się o godzinie 4.09,2 trwała ona 27,8 minuty. Interwał między drugą a trzecią erekcją wynosił 82,3 minuty. Korespondująca faza marzenia sennego wystąpiła między godzinami 3.25,5 a 3.54,2, czas jej trwania wynosił 28,7 minuty, a interwał między drugą a trzecią fazą marzenia sennego – 82,1 minuty.

Czwarta periodyczna erekcja zarejestrowana została między godziną 4.59,5 a godziną 5.36,2. Trwała ona 36,7 minuty, interwał wynosił 71,4 minuty. Korespondująca faza marzenia sennego trwała od godziny 4.48,1 do godziny 5.24,0 trwała więc 35,9 minuty. Odpowiedni interwał wynosił 72,8 minuty.

Piąta periodyczna erekcja nadeszła o godzinie 6.02,8 i zanikała o godzinie 6.48,2. Interwał między czwartą a piątą erekcją trwał 64,6 minuty, zaś sama erekcja trwała 45,5 minuty. Korespondująca faza marzenia sennego pojawiła się o godzinie 5.59,8 i zakończyła się o godzinie 6.04,7. Czas jej trwania wynosił 40,9 minuty, a odpowiedni interwał 67,1 minuty.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie