Dwa rodzaje zgwałceń

Wspomnieć trzeba, że liczne kodeksy karne rozróżniają właśnie dwa rodzaje zgwałceń. Zgwałcenie sensu stricto, które polega na tym, że sprawca przymusem realizuje akt spółkowania (obcowanie płciowe, połowyje snoszenije, Beischlafung) lub czynności ekwiwalentne. W dawnym prawie angielskim do uznania czynu przestępczego za zgwałcenie wymagane było wprowadzenie członka do pochwy, stwierdzenie ejaku- łacji, co jest zagrożone surowymi karami. Natomiast zmuszenie do czynów nierządnych (unzuchtliche Handlungen, razwratnyje diejstwija) jest karalne w łagodniejszym stopniu.

Konkludując, stwierdzamy, że zgwałcenie jest dokonane wtedy, gdy końcową fazą działania sprawcy jest spółkowanie lub czynność stanowiąca jego surogat (co szczególnie przejawia się w stosunku homoseksualnym lub w stosunku z kobietą, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości płciowej). To jest celem zachowania sprawcy, stosowania przezeń środków przymusu. Wszakże nie musi to być jedynym, głównym czy końcowym celem zachowania gwałciciela. Tym dalszym celem może być zmuszenie ofiary do zawarcia małżeństwa, wywarcie zemsty za nieodwzajemnioną miłość itd.

Środki (sposoby) działania sprawcy zgwałcenia. 1. W języku potocznym zgwałcenie oznacza zadanie gwałtu, stosowanie siły fizycznej. Wszelako polski kodeks karny przez zgwałcenie rozumie nie tylko bezpośrednie stosowanie siły fizycznej, przewidując trzy sposoby działania sprawcy: 1) przemoc, 2) groźbę bezprawną, 3) podstęp.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie