DYSFORIA

Kastracja dokonana przed okresem dojrzewania powoduje całkowity brak popędu ‚seksualnego, natomiast po okresie dojrzewania powoduje obniżenie się jego siły, jednak nie zanika on całkowicie. Świadczy to o tym, że przemiany hormonalne dokonujące się w okresie dojrzewania „uczulają” mózg w specyficzny sposób, przyczyniając się do rozwoju komponentu psychicznego popędu seksualnego, który nie zanika po dokonaniu kastracji.

Do dzisiejszego dnia nie ma obiektywnych metod, pozwalających na bezpośrednie mierzenie siły popędu seksualnego. O jego sile wnioskujemy pośrednio na podstawie innych metod badawczych, np. określania poziomu hormonów płciowych we krwi, na podstawie upływu czasu, , w którym człowiek może się obejść bez realizacji potrzeb seksualnych, nie doznając przy tym wyraźnej przykrości itp.,

Dysforia – zaburzenia nastroju polegające na dominowaniu niezadowolenia, ‚ drailiwości, złego samopoczucia. ł kora mózgowa i podwzgórze n przysadka mózgowa.

Reakcje seksualne człowieka zależą głównie od mechanizmów mózgo- wo-nerwowych i hormonalnych oraz od rodzaju podniet płynących z otoczenia. Obydwa te mechanizmy regulacyjne: nerwowy i hormonalny, są odmianami regulacji chemicznej, gdyż działają za pośrednictwem substancji chemicznych.

Pomiędzy mechanizmem nerwowym i hormonalnym istnieje ścisłe powiązanie morfologiczne i czynnościowe w postaci układu podwzgórzo- wo-przysadkowego. Obydwa te narządy (podwzgórze, będące częścią mózgowia, oraz przysadka mózgowa) leżą bardzo blisko siebie i są czynnościowo od siebie wzajemnie uzależnione. Istnieją więc nie dwa odrębnie działające mechanizmy: nerwowy i hormonalny, lecz właściwie jeden duży zespół regulacyjny, nazywany układem neurohormonalnym.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie