Fakt występowania różnych zmian w częstości intromisji

Powstaje pytanie: w jakim stopniu dane uzyskane podczas badania samców szczurów mogą mieć zastosowanie do innych gatunków? Dewsbury (1975) stwierdził, że poszczególne gatunki Muroidea różnią się od siebie charakterem zmian, jakim podlega częstość intromisji w poszczególnych seriach kopulacyjnych. Poza takim układem, jak u szczura laboratoryjnego, u którego spotykamy najpierw spadek liczby intromisji, a następnie ich wzrost, obserwuje się jeszcze trzy inne przebiegi: 1) stały spadek liczby intromisji w kolejnych seriach kopulacyjnych 2) stały wzrost oraz 3) początkowo brak zmian, a następnie wzrost. Natomiast u wszystkich badanych gatunków obserwowano sukcesywne wydłużenie się przerwy poejakulacyjnej po kolejnych ejakulacjach.

Fakt występowania różnych zmian w częstości intromisji, w czasie kolejnych serii kopulacyjnych u różnych gatunków świadczy o różnych, swoistych dla każdego gatunku zmianach, jakim podlega w tej sytuacji mechanizm kopulacyjny. Natomiast identyczne zmiany w przerwach po- ejakulacyjnych po kolejnych ejakulacjach obserwowane u wszystkich gatunków świadczyć mogą o pewnych bardziej uniwersalnych właściwościach mechanizmu pobudliwości seksualnej. Podobnie jak w przypadku wzorca kopulacyjnego, także i tutaj nie udało się wykryć zależności między pokrewieństwem międzygatunkowym a charakterystyką zmian w częstości intromisji w ciągu kolejnych serii kopulacyjnych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie