Funkcje zalotów na poziomie stosunków międzyosobniczych

Specjalne zachowanie zwane pokazem (display) może zwracać uwagę innego osobnika i służyć przekazaniu pewnej informacji. Przejawia się ono wykonywaniem serii rzucających się w oczy ruchów, w czasie których niejednokrotnie okazywane są fragmenty ciała o charakterystycznym ubarwieniu i kształcie.

Funkcje zalotów na poziomie stosunków międzyosobniczych. Według Etkina (1964) rola zalotów na poziomie stosunków międzyosobniczych sprowadza się do następujących 3 funkcji:

– 1) zwrócenia na siebie uwagi osobnika płci przeciwnej

– 2) zahamowania agresji lub zachowania drapieżnego ze strony drugiego osobnika

– 3) działania pobudzającego i koordynacji funkcji fizjologicznych związanych z rozrodem.

Zwrócenie na siebie uwagi osobnika płci przeciwnej. Polega ono na przekazaniu drugiemu osobnikowi informacji o swojej pełnej aktywności seksualnej oraz (w przypadku gatunków o samotniczym trybie życia) o miejscu pobytu. Przykładem tego rodzaju zalotów może być zachowanie niektórych gatunków czapli, których samce w okresie godowym ustawiają się na gniazdach w dziwacznych pozach i wydają charakterystyczne okrzyki mające na celu zwabienie samicy. Podobną rolę odgrywa stroszenie piór i przyjmowanie specjalnych póz u koguta itd. U innych gatunków ptaków (cietrzewie, bataliony) samce tworzą w okresie zalotów gęsto skupione terytoria (tokowiska). Demonstrują na nich grupowo specjalnie ubarwione pióra oraz wydają specjalne głosy, które mają przyciągnąć uwagę samic.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie