Gorączka u dzieci starszych

Radiologicznie stwierdzamy zacienienia o rozmiarach zależnych od wielkości i natężenia procesu zapalnego. Zacienienia mogą być umiejscowione w okolicy przywnękowej, mówimy wówczas o zapaleniu płuc środkowym (pneumonia centralis).

Gorączka u dzieci starszych ma przebieg ciągły (continua), natomiast u dzieci mniejszych może się wahać. Spadek ciepłoty wraz z ustąpieniem sprawy chorobowej jest nagły (per crisim), u dzieci małych może być powolniejszy (per Iysim). Choroba trwa około 9 dni.

Badaniem fizykalnym stwierdzamy opukowo stłumienie nad częścią chorą płuca, osłuchowo oddech oskrzelowy, zwiększone przewodnictwo.

W moczu mogą pojawić się ślady białka, nieraz urobilinogen lub urobilina. Ciężar właściwy moczu wysoki, ilość dobowa zmniejszona.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie