GRUCZOLAK MACICY

Schorzenie określane mianem gruczolaka macicy (adenoma simplex uteri) należy uważać za sprawę nowotworową, jakkolwiek cechujące je znamiona histologiczne odpowiadają pospolitemu w śluzówce macicy przerostowi gruczołowemu (hyperplasia glandularia), który spotykamy–jak wiadomo – w przebiegu zaburzeń czynnościowych jajnika (folliculus persistens). Występowanie ich na ograniczonej przestrzeni mimo mikroskopowego podobieństwa do przerostu gruczołowego śluzówki uprawnia jednak do zaliczenia gruczolaka macicy do nowotworów łagodnych o etiologii nieznanej, jego podścielisko nie ma bowiem cech zmian zapalnych i jakiegokolwiek związku z nieprawidłową czynnością jajników.

Badanie mikroskopowe gruczolaka macicy wykazuje, że pewne miejsca śluzówki jej uległy zgrubieniu wskutek przerostu tak gruczołów, jak i podśc.ieliska. Same gruczoły, o przebiegu nieregularnym, częściowo torbielkowato rozdęte i nieraz tuż przy sobie leżące, są wysłane jednowarstwowym niskim nabłonkiem wałeczkowym.

Gruczolaki zwyczajne macicy dochodzą do wielkości zaledwie orzecha laskowego. Występują najczęściej w okolicy ujścia macicznego jajowodów. W szyjce macicy są rzadkością. W pewnych przypadkach mogą być wypchnięte z macicy wskutek jej skurczów i wówczas ukazują się w ujściu zewnętrznym kanału szyjki jakby w postaci polipów.

Schorzenie to było opisywane u dziewic i u młodych bezdzietnych mężatek. Postacią gruczolaka, ale występującą u kobiet po okresie przekwitania, jest tzw. adenoma papilliferum vel tumor villosus endometrii.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie