GRUPY LEKÓW I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH

Rozróżnia się następujące główne grupy farmakologiczne leków wywołujących uzależnienie:

– 1. Opium i jego preparaty pochodne (często zwane opiatami) oraz syntetyczne narkotyczne leki przeciwbólowe. Należą tu m.in. morfina, heroina i kodeina oraz syntetyczne leki przeciwbólowe podobne w działaniu do morfiny, np. metadon, petydyna lub dekstromoramid.

– 2. Alkohol etylowy, barbiturany i ich pochodne, leki nasenne i anksjo- lityczne (kojące). Należą tu, oprócz alkoholu i barbituranów, np. wodzian chloralu, meprobamat, metakwalon, glutetimid, chlorodiazepoksyd, diazepam i flurazepam.

– 3. Amfetamina i jej pochodne, np. amfetamina, deksamfetamina, meły- lofenidan i fenmetrazyna.

– 4. Preparaty kokainy. Należą tu liście krzewu Eryíhroxyfon coca i Lry- thioxylon novogranatense, zawierające kokainę oraz pasta Coca i sole kokainy.

– 5. Środki halucynogenne, tj. substancje wywołujące omamy (halucynacje), np. lizergid (dietyloamid kwasu lizergowego, LSD-25, LSD), meskalina, peyotl, psylocybina, a także niektóre pochodne amfetaminy.

, 6. Konopie indyjskie (Cannabis sativa L., vel Cannabis indica). Należą tu różne preparaty lub przetwory z konopi, np. suszone ziele – marihuana (USA), bang (bhang, India), dagga (Afryka Południowa), kif (Maroko), maconha (Brazylia) ziele zmieszane z żywicą – ganja (India), oraz żywica – haszysz (Maroko), czaras (charas, India). Głównymi substancjami biologicznie czynnymi konopi są tetrahydrokanabinole.

– 7. Lotne rozpuszczalniki, np. toluen, aceton, czterochlorek węgla, trilen, lotne składniki klejów do mas plastycznych itp.

– 8. Grupa kotu, tj. rośliny Catha eduiis Forsk., która zawiera częściowo jeszcze nie zidentyfikowane substancje o działaniu pobudzającym, przede wszystkim katynon.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie