GUKOKORTYKOSTEROIDY I MINERALOKORTYKOSTEROIDY

Cyklopentanoperhydrofenantren jest substancją macierzystą hormonów steroidowych. Przyłączenie do wspomnianej struktury różnych chemicznych grup funkcyjnych prowadzi do powstania hormonów o określonej aktywności biologicznej. Komórki kory nadnerczy wytwarzają steroidy zbudowane z 21 atomów węgla, mające boczny łańcuch a-ketolowy, tj. łańcuch składający się z grupy ketonowej połączonej z alkoholem pierwszorzędowym. Określoną grupę związków tego typu nazywa się kortykosteroidami dla podkreślenia, że powstają one w korze nadnerczy.

Nazwa glikokortykosteroidy jest tradycyjna. Początkowo dostrzeżono tylko wpływ tych związków na przemianę glukozy. W istocie glikokortykosteroidy wywierają działanie nie tylko na gospodarkę węglowodanową, lecz także na przemianę białek, przesunięcia elektrolitów, modyfikują „dozór” immunologiczny, hamują rozplem fibroblastów, wykazują właściwości antyalergiczne. Wydzielanie glikokrtykosteroidów odbywa się w warstwie pasmowatej i siateczkowatej. Hormony te wywierają

Aldosteron, który wywiera decydujący wpływ jako mineralokortyko- steroid, powstaje w warstwie kłębkowatej, nieznacznie podlega wpływowi kortykotropiny, zależy przede wszystkim od ilości krążącego osocza oraz aktualnego stężenia jonów K+. Wprowadzenie zmian w budowie glikokortykosteroidów doprowadziło do syntezy związków o wzmocnionym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, np. prednizon, prednizolon, deksametazon. Spotęgowaną aktywność syntetycznych glikokortykosteroidów tłumaczy się zwiększoną wrażliwością receptorów oraz zmniejszonym klirensem metabolicznym, co wydatnie nasila działanie hormonu na tkanki. Syntetyczne glikokortykosteroidy wywierają tylko minimalne działanie mineralokortykoidowe, nie prowadzą do zalegania jonów Na+ w organizmie, nie powodują więc na ogół obrzęków.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie