GUZY POCHODZENIA LĄCZNOTKANKOWEGO

Guzy, które powstają z tkanki łącznej jajnika, są o wiele rzadsze niż nowotwory rozwijające się z nabłonka tego narządu. Są to zarówno nowotwory łagodne, jak złośliwe. Do łagodnych zaliczamy włókniaki, mięśniaki i naczyniaki jajnika, do złośliwych mięsaki i włókniako-mięsaki.

Włókniak jajnika (fibroma ovariij należy do nowotworów rzadko spotykanych. Należy rozróżnić dwie odmiany tego guza. Odmianą częstszą jest włókniak jajnika w postaci rozlanej, kiedy cały jajnik jest zajęty utkaniem łącznotkankowym i kiedy nie stwierdza się już komórek nabłonkowych wskutek ich zaniku.-

Odmianę rzadszą stanowi guz, który ma torebkę utworzoną z błony białawej jajnika. Istnienie tej torebki umożliwia w pewnych przypadkach wyłuszczenie wlókniaka, podobnie jak wlókniako-mięśniaka macicy. Włókniak jajnika tego typu tworzy zwykle jakby uszypulowaną narośl wyrastającą z warstwy korowej narządu.

Wlókniaki rozwijają się prawie z reguły w obu jajnikach, podobnie jak rak, przy czym jednak jeden guz jest zawsze większy. Zwykle kształt jajnika jest zachowany, tym bardziej że wlókniaki rzadko dochodzą do wielkości głowy dorosłego mężczyzny. Powierzchnia ich bywa gładka i lśniąca, ma jednak jakby rowki dzielące guz na części. Na przekroju guz ma barwę białawą (często srebrzystobiałą) lub szarawą. Zrosty z otoczeniem guza zdarzają się rzadko.

Wlókniaki jajnika mają niekiedy cechy zwyrodnienia szklistego, którego następstwem jest powstawanie torbielkowatych przestrzeni w częściach nowotworu. Nierzadko stwierdzamy również miejsca obrzękłe, przypominające zwyrodnienie śluzowe. Spostrzegano też wylewy krwi do wspomnianych uprzednio torbielkowatych przestrzeni.

Cechą znamienną wtókniaka jajnika, jakkolwiek jest on guzem łagodnym, jest często towarzysząca mu puchlina brzuszna (ascites), rzadziej przesięk w jamie opłuc- nowęj (hydrotkorax).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie