Histoplasma capsulatum

Histoplasma capsulatum. Patogenny grzyb pączkujący drożdżakopodobny, którego obecność powoduje tworzenie w ścianach oskrzeli i miąższu płuca gruźli- czopodobnych ziaminiaków.

W diagnostyce cytologicznej rozpoznanie jest możliwe poprzez wykazanie metodą srebrzenia obecności grzyba w cytoplazmie makrofagów (6, 22).

Blastomyces dermatitidis. Grzyb występujący pojedynczo lub jako pączkujące komórki o charakterystycznie grubych ścianach, średnicy 8-15 p. Nie ma form nitkowatych. Odczyn tkankowy na obecność grzyba przyjmuje dwie postacie:

– ziaminiaków lub

– ropni.

Odczyn tkankowy

Rozpoznanie tylko metodami histologicznymi i cytologicznymi (6, 22). Cryptococcus neoformans. Występuje w postaci pączkujących drożdżakopodob- nych grubościennych komórek o średnicy 2-2-0 p każda. Dla rozpoznania konieczne jest barwienie mucykarminem w celu ujawnienia otoczki (diagnostyczne) lub PAS (mniej swoiste barwienie).

Odczyn tkankowy na obecność grzyba polega na tworzeniu mnogich ziar- niniaków, ropni i obszarów martwicy (6, 22).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie