Hormony a męskie zachowanie seksualne

Kastracja dokonana w wieku dojrzałym obniża w różny sposób popęd płciowy i potencję mężczyzny. Czasami aktywność seksualna może być zachowana wiele lat po kastracji. O wiele poważniejsze skutki ma kastracja wówczas, gdy została dokonana przed okresem dojrzewania. Podawanie kastratom testosteronu poprawia ich zdolność do erekcji i eja- kulacji, a także nasila ich popęd płciowy. W przypadkach męskiego hi- pogonadyzmu, gdzie reakcja na testosteron nie jest wyraźna, gonadoli- beryna wzmaga aktywność seksualną (Mortimer i wsp., 1974). Gonado- liberyna jest uważana za najsilniejszy hormonalny stymulator popędu płciowego.

Testosteron działa w układzie limbicznym na zachowanie seksualne uwarunkowane androgennie dopiero po aromatyzacji na estrogeny (Agino, Sódersten, 1975). Androgeny nie dające się aromatyzować, na przytdad dwuhydrotestosteron, nie wywołują tych zmian (jedynie wyjątkowo u niektórych Naczelnych). Dla estradiolu powstałego z testosteronu istnieją specjalne receptory, które różnią się od receptorów przeznaczonych dla bezpośredniego działania estrogenów.

Koncentracja testosteronu w plazmie u samców rezusów podnosi się w okresie wyższej aktywności seksualnej. Wyższy poziom testosteronu stwierdzono również u osobników charakteryzujących się wyższą pozycją społeczną w grupie rezusów wyższa pozycja w hierarchii grupy łączy się u tych osobników z większą aktywnością seksualną. U człowieka dane dotyczące tej cechy nie są jednoznaczne. Zdaniem jednych autorów poziom testosteronu i gopadotropin nie zmienia się w czasie kopulacji (Stearns i wsp., 1973), inni autorzy stwierdzali podniesienie poziomu tych substancji po kopulacji. Zmiany w poziomie hormonów płciowych nie zostały zauważone przy masturbacji.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie