Identyfikacja z płcią

Niemowlę nie posiada, oczywiście, wiedzy o świecie, nie orientuje się w sprawach dotyczących swojej osoby, a także zróżnicowania płciowego i własnej pod tym względem przynależności. W miarę stopniowego zdobywania wiedzy o świecie, uzyskiwania większej dojrzałości biologicznej i psychicznej, uświadomi sobie w końcu, że jest dziewczynką lub chłopcem. Dopiero znacznie później zacznie rozumieć, jakie konsekwencje wynikają z faktu przynależności do jednej z płci (Huriock, 1961), W prawidłowo funkcjonującej rodzinie matka i ojciec stanowią dla dziecka niekwestionowane autorytety, są uosobieniem mądrości i siły. Jest to w pełni zrozumiałe, jeśli uwzględnić, że zaspokajanie wszystkich potrzeb biologicznych i psychicznych zależy w początkowym okresie rozwoju właśnie od tych osób. Z chwilą gdy dziecko zaczyna orientować się, że wśród ludzi istnieje zróżnicowanie płciowe (nawet jeśli nie wie dokładnie na czym ono polega), osoba matki staje się wzorcem płci żeńskiej, podobnie jak osoba ojca – wzorcem pici męskiej. Pierwsze wyobrażenia o tym, jakimi są kobiety i mężczyźni, powstają więc na podstawie obserwacji zachowania rodziców (Żebrowska, 1966, Mądrzyc- ki, 1970). W związku z faktem, że dla małego dziecka rodzice są niekwestionowanym autorytetem, wyobrażenia o cechach kobiety i mężczyzny nie są poddawane przez niego racjonalnemu wartościowaniu, stając się tym samym przyjmowaną bezkrytycznie wiedzą o kobiecie i mężczyźnie. Taki sposób uzyskiwania wiedzy o cechach charakterystycznych poszczególnych pici utrzymuje się przez kilka lat i przyczynia się do podstawowego uformowania pojęcia kobiet i mężczyzny. Dlatego jeśli trzyletnie dziecko zapytamy: „kto to jest kobieta?”, odpowie nam: „moja mama” (później dopiero „pani”, „ciocia” itp.).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie