Istotne powody przedwczesnego pokwitania

Istotne powody przedwczesnego pokwitania nie są dotąd dokładnie znane, jakkolwiek chodzi tu bezwzględnie o przedwczesne pobudzenie do czynności gruczołów płciowych drogą wewnętrznego wydzielania. Zwracano uwagę na związek między przedwczesnym pokwitaniem a rozwijającymi się w miąższu jajników guzami (torbiele, mięsaki) i podkreślano, że niejednokrotnie po operacyjnym ich usunięciu objawy przedwczesnej dojrzałości płciowej cofają się, a cykl miesięczny zatrzymuje się. W każdym razie nad dziećmi miesiączkującymi w pierwszym dziesiątku lat życia należy roztoczyć opiekę lekarską.

Jakkolwiek opisywane były przypadki wystąpienia cyklu miesięcznego w krótkim czasie po urodzeniu się dziewczynki, nie można ich porównywać z jednorazowym wystąpieniem krwawienia u 4-7-dniowego noworodka, co jest zjawiskiem uzależnionym od hormonów, które przedostały się do krążenia płodowego z łożyska. Chodzi tu głównie o działanie hormonów rojowych, które przenikając do krążenia płodowego mogą w drobnym odsetku przypadków wywołać u noworodka płci żeńskiej nieznaczne krwawienie z delikatnej błony śluzowej macicy. Do wywołania tego zjawiska potrzebny jest pewien nadmiar ciał rujopędnych w krwiobiegu noworodka, wywierających wpływ na błonę śluzową trzonu. Działanie to jest tyłko przejściowe, gdyż hormony te zostają usunięte z ustroju dziecka po upływie kilku dni, wywołują jednak w tym czasie silne przekrwienie błony śluzowej macicy i pobudzają ją do przerostu.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie