Jądro brzuszno-przyśrodkowe

Jądro brzuszno-przyśrodkowe obejmuje także ośrodki, które ze środkowych części podwzgórza kierują toniczną sekrecją LH, utrzymującą u mężczyzn endokrynną i generatywną funkcję jąder. Oprócz tego ośrodka istnieje jeszcze ośrodek wyższy, położony w okolicy przedwzrokowej – ponad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych. Zapewnia on cykliczne wydzielanie gonadotropin u kobiet, a jego największa aktywność przypada na środek cyklu menstruacyjnego. Jeżeli androgeny działają w określonej fazie rozwoju (niekiedy między 4 a 7 miesiącem życia płodowego) nie następuje różnicowanie tego wyższego ośrodka i regulacja w wieku dojrzałym ogranicza się jedynie do tonicznego wydzielania gonadotropin.

Dórner (1974) na podstawie modelowych eksperymentów na zwierzętach twierdzi, że niektóre typy homoseksualizmu mogą być wynikiem zaburzeń różnicowania określonych ośrodków podwzgórza stanowiących konsekwencję względnego niedoboru androgenów w okresie kształtowania się ośrodków zachowania seksualnego. Istotnie, u niektórych homoseksualistów można stwierdzić występowanie typowego dla kobiet dodatniego efektu Hohlwega (zwiększenie sekrecji LH po podaniu estradiolu). U kobiet bowiem estradiol podwyższa sekrecją LH, podczas gdy u heteroseksualnych mężczyzn – hamuje ją (Dórner i wsp., 1972). Homoseksualizm nie da się oczywiście zredukować do jednego wspólnego czynnika etiologicznego, ale opisane mechanizmy, działające w czasie życia we- wnątrzmacicznego mogą wytwarzać określone dyspozycje homoseksualne, ujawniające się dopiero w wieku dojrzałym.

Elementami płci psychicznej są także niektóre dziedziny zachowania niewątpliwie uwarunkowane hormonalnie, takie jak instynkt macierzyński, emocjonalność, zdolność uczenia się, agresywność, ale o ich neuro- endokrynnym pochodzeniu wiemy na razie bardzo mało.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie