KIERUNKI I PERSPEKTYWY BADAŃ KLINICZNYCH LBA – CIĄG DALSZY

Na podstawie dotychczas prowadzonych badań chemiczno-farmakolo- gicznych [30, 195, 390, 492, 530, 69?, 727, 773] i rozważań farmakologicz- no-klinicznych [251, 316, 346, 787, 1048] można przewidywać, że synteza LBA zmierzać będzie w kierunku uzyskania nowych związków o działaniu kardiowybiórczym, pozbawionych aktywności sympatomimetycznej, lecz jednocześnie nastąpi dezintegracja tej grupy środków farmakologicznynch ze względu na pojawienie się związków o wąskim zakresie, lecz bardziej precyzyjnym działaniu, np. głównie hamujących chronotropizm lub kur- czliwość serca, jego nadpobudliwość lub metabolizm.

Klinicznie korzystnym zjawiskiem byłaby synteza związków, które zachowując jeszcze szczątkowe cechy LBA, miałyby tak wzmocnione działanie przeciwarytmiczne, że wraz z iproweratrylem mogłyby stanowić jakościowo nową, a farmakologicznie wybitnie aktywną grupę leków prze- ciwarytmicznych [1019], Podobnie interesujące byłyby perspektywy syntezy środków wywodzących się chemicznie z grupy LBA, lecz wykazujących oprócz aktywności P-adrenolitycznej działanie rozszerzające naczynia wieńcowe. Tego typu leki mogłyby łączyć działanie poprawiające ukrwienie serca z działaniem zmniejszającym jego pracę i ograniczającym zapotrzebowanie tlenowe.

Wyniki badań doświadczalnych nad wpływem LBA na złożone mechanizmy komórkowej regulacji przemiany węglowodanowej i tłuszczowej (p. rozdz. 6) skłaniają również do poszukiwań możliwości stosowania tych leków w chorobach przemiany materii i gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie