KLINICZNA UŻYTECZNOŚĆ PROPRANOLOLU

Stany wzmożonego napięcia układu sympatycznego, np. corfhyreoioxj- cum, pheochromocytoma, są jednakże przeciwwskazaniem do stosowania tych LBA, które mają wyraźną wewnętrzną aktywność sympatomimetycz- ną, jak praktolol. Lek ten natomiast, jako kardiowybiórczy fi-adrenolityk, okazał się bardzo użyteczny w leczeniu choroby wieńcowej, zwłaszcza u chorych, u których niebezpieczeństwo powikłań oskrzelowych wyklucza stosowanie propranolodu, oksprenololu i pindolol u (p. rozdz. 16}.

Osobliwością, a zarazem skuteczną próbą wykorzystania różnic farmakologicznych LBA jest zastosowanie praktololu w celu eliminowania nadmiernego pobudzenia serca, które występuje podczas leczenia dychawicy oskrzelowej izoprenaliną łub orcyprenaliną. Możliwość tę stwarza kardiowybiórczość działania praktololu [763],

Farmakologiczne zróżnicowanie LBA umożliwia więc najbardziej korzystny wybór odpowiedniego preparatu do leczenia (p. również tab. 4).

Biorąc na przykład pod uwagę profil działania farmakologicznego, jak i użyteczność kliniczną propranololu można uszeregować wskazania do jego stosowania w następującej kolejności:

– 1) zaburzenia miarowości serca, zwłaszcza częstoskurcze (w tym również zaburzenia ponaparstnicowe rytmu oraz pojawiające się w przebiegu guza substancji chromochłonnej),

– 2) dusznica bolesna {szczególnie w połączeniu z lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe, zwłaszcza azotynami o przedłużonym działaniu),

– 3) niektóre postacie nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w pierwszym i drugim okresie choroby nadciśnieniowej z tzw. fazą hiperkinetyczną (p. rozdz. 22) oraz w przebiegu guza chromochłonnej substancji nadnerczy,

– 4) stany krążenia hiperkinetycznego, zwłaszcza nadczynność tarczycy,

– 5) kardiomiopatie pierwotne,

– 6) migreny,

– 7) nerwice lękowe,

– 8) schizofrenie,

– 9) jaskra,

– 10) elektrokardiograficzne próby czynnościowe.

Stosowanie propranololu w chorobie nadciśnieniowej

Leczenie zaawansowanej choroby wieńcowej propranololem powinno odbywać się w warunkach stwarzających możliwość obiektywnej i pełnej oceny krążeniowego działania leku. Po wszechstronnych badaniach chorego należy uwzględnić przeciwwskazania, które omówiono w rozdz. 16. Dotychczasowe obserwacje kliniczne nie pozwalają bowiem wykluczyć częstszego występowania powikłań po stosowaniu propranololu w zaawansowanej chorobie wieńcowej, niż to obserwuje się po leczeniu tradycyjnymi sposobami [721, 724],

Stosowanie propranololu w chorobie nadciśnieniowej jest nadal sprawą otwartą. Bogate doświadczenie kliniczne w tym zakresie mają niektóre krajowe ośrodki kardiologiczne [497, 547],

Nadczynność tarczycy stanowi zespół patogenetycznie podatny do rozwoju działania leczniczego propranololu. Lekami p-adrenolitycznymi o zbliżonych do propranololu właściwościach farmakologicznych, a więc podobnym zakresie zastosowań leczniczych, są alprenolol i butydryna. De Divi- tiis [239] porównuje również przydatność kliniczną oksprenololu do propranololu. Autor ten uważa oksprenołol za dobrze tolerowany i skuteczny P-adrenolityk. Na podstawie jego badań wykonanych u 135 chorych związek ten należałoby uznać za nie różniący się od propranololu w zakresie wpływu na czynność serca (częstotliwość skurczów i kurczłiwość serca) i pod względem jego przydatności leczniczej za równy propranololowi.

Najbardziej właściwym wskazaniem do stosowania oksprenololu wydaje się być choroba wieńcowa i zaburzenia rytmu. Różnice profilu farmakologicznego propranololu i oksprenololu ujawniają się jednakże w zakresie działań niepożądanych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie