KLINICZNY OBRAZ OSTREGO ZAPALENIA WĄTROBY

Paracetamol. Spostrzeżenia wynikają głównie z obserwacji przypadków, w których paracetamol zastosowano w celach samobójczych. Pod względem klinicznym obraz zatrucia jest zbliżony do ostrej fazy wirusowego zapalenia wątroby. Często występują zapaść i hipoglikemia. Nie występują jednak z reguły objawy wstępne zakażenia wirusowego a w wywiadach można dowiedzieć się o przyjęciu paracetamolu. W obrazie histologicznym za objaw różniący zatrucia parncetamolem od wzw. można przyjąć niewystępowanie nacieczenia limfocytarnego w przestrzeniach wrotnych, objawy cholestazy są również rzadkie [25],

Kwas taninowy. Używany w zawiesinach środków cieniujących do wlewów doodbytniczych, do badań rentgenowskich wchłania się on z odbytnicy i może spowodować martwicę wątroby, nawet kończącą się zgonem, jeżeli jego stężenie wynosi 0,75 – 2%. Przy stężeniach 0,2 – 0,5°/» w zawiesinie do wlewu doodbytniczego nie spostrzegano hepatotoksycz- ności [17].

Leki cytotoksyczne. Mogą one przede wszystkim uszkadzać hepatocy- ty, zwłaszcza przy podawaniu dużych dawek. Większość kuracji za pomocą cytotoksycznych leków łączy się z wydłużeniem czasu retencji bro- mosulfoftaleiny, zwiększeniem stężenia aminotransferaz, fosfataz oraz niekiedy bilirubiny we krwi.

Kliniczny obtaz ostrego zapalenia wątroby obserwowano po stosowaniu 5-merkaptopuryny i 5-fluorouracylu. Azatiopryna wywołuje odczyny cholestatyczne [17, 22],

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie