KLOMIFEN

Przeciwnie lewonorgestrel (z grupy norsteroidów) wzmaga działanie tamoksyfenu. Tamoksyfen w dawce 30 mg/24 h, stosowany 6 dni w czasie cyklu, wywołuje działanie antyestrogenowe w błonie śluzowej macicy, polegające na zmniejszeniu ilości DNA zarówno w nabłonku, jak i podścielisku z jednoczesnym zmniejszeniem liczby receptorów dla estradiolu. Nie ma przy lym wzrostu aktywności 17fi-hydroksydehydrogenazy, jak po stosowaniu gestagenów.

Nafoksydyna stosowana głównie w badaniach doświadczalnych daje dużo objawów niepożądanych, zwłaszcza skórnych.

Klomifen jest syntetyczną pochodną niesteroidowego związku chloro- trianizenu (TACE) o działaniu antyestrogenowym. Cytrynian klomifenu działa głównie na poziomie podwzgórza, pobudzając wydzielanie gonado- liberyny przez hamowanie konkurencyjne wobec estradiolu. Do działa-

– 202 nia klomifenu niezbędny jest odpowiedni poziom endogennych estrogenów. Uwalnianie gonadoliberyny powoduje wydzielanie pierwszego wyrzutu folitropiny i lutropiny, odpowiedzialnych za dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego.

Klomifen, silnie działający antyestrogen, ma jednocześnie słabe działanie estrogenowe, nie ma natomiast działania androgenowego ani gestage- nowego, W okresie przedpokwitaniowym wywołuje słaby efekt estrogenowy, m. in. wzrost piersi u dziewczynek. Lek ten jest szeroko stosowany u kobiet dojrzałych w celu wywołania owulacji.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie