Kobiety z wadami serca

Kobiety z wadami serca niewyrównanymi cierpią względnie często na przedłużone i obfite miesiączki oraz na inne zaburzenia cyklu miesięcznego. W przypadkach wad serca wrodzonych lub nabytych w latach dziecięcych przychodzi niekiedy do opóźnienia rozwoju narządów płciowych i do opóźnienia czasu pojawienia się pierwszej miesiączki. W razie należytego wyrównania wad sercowych cykle miesięczne przebiegają jednak przeważnie prawidłowo i upośledzenia płodności nie stwierdza się. Niewyrównane wady zastawkowe, powodujące zastój krwi w dużym krążeniu, mogą być natomiast czasami powodem krwawień także pozamiesiącz- kowych. W przypadkach długotrwałych i ciężkich zmian w sercu przychodzi niekiedy – wskutek zastoju żylnego i obrzęków – do upośledzenia czynności jajników i ich zaburzeń czynnościowych. Obrzęk zastoinowy wpływa bowiem na przebieg zmian w tym narządzie podczas cyklu miesięcznego w sposób niekorzystny. To samo odnosi się do zmian okresowych śluzówki macicy. Długotrwałe schorzenia serca odbijać się mogą i na stanie jajników, powodując ich uszkodzenie i wtórne zmiany atroficzne. Sporadycznie trafia się również w przypadkach niewydolności serca bolesne miesiączkowanie. Upławy pochwowe są natomiast u osób cierpiących na wyrównane i niewyrównane wady serca zjawiskiem bardzo częstym.

Schorzenia układu naczyniowego – i to dotyczące zarówno tętnic, jak żyj – prowadzą względnie często do zaburzeń w obrębie kobiecych narządów rodnych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie