Kosmówka

Zgodnie ze swoim pochodzeniem kosmówka na zewnątrz posiada warstwę na-błonkową — ektoder- malną, a od wewnątrz warstwę tkanki włóknistej, pochodzenia mezodermalnego.Roz- wój kosmków zaczyna się bardzo wcześnie, gdyż już 10-dniowe jajo posiada na swojej powierzchni licznie rozgałęzione kosmki, a po 4 tygodniach jest gęsto nimi usiane Ryc. 21 a. Kosmówka strzępiasta, pokrywająca

W miarę całe jajo. rozwoju ciąży rozwijają się kosmki od strony doczesnej podstawowej, giną natomiast od strony doczesnej zagiętej (ryc. 21b). Zależy to prawdopodobnie od różnego unaczynienia obu części doczesnej. Rozwój naczyń krwionośnych idzie w parze z rozwojem kosmków, tak, iż ostatecznie naj drobniej sze odgałęzienie kosmka posiada własną tętnicę i żyłę. Olbrzymie Ryc. 21b. Kosmówka strzępiasta (po lewej) i kosmówka znaczenie fizjologicz- gładka (po prawej). ne posiada nabłonek pokrywający kosmki, gdyż rozżerając doczesną podstawową i jej naczynia krwionośne spełnia rolę nabłonka jelitowego, czerpiąc z podłoża niezbędne dla płoduprodukty odżywcze, pośredniczy w wymianie gazowej, spełnia czynności serologiczne, hormonalne itd. Nabłonek kosmka składa się z dwóch warstw (rys. 24). Zewnętrzną, złożoną z półpłynnej zarodzi, nie podzieloną na poszczególne komórki, z rozrzuconymi w niej bardzo licznymi jądrami, nazywamy zespólnią (syncytium). Do wewnątrz od niej leży druga warstwa równomiernie ułożonych komórek nabłonkowych,

pochodzących z cytotrofoblaistu, przylegających do tkanki łącznej kosmka i nosi nazwę komórek Langhansa. W 6 miesiącu ciąży zespólnią mętnieje i wówczas zaznacza się tylko jedna warstwa sześciennych komórek nabłonkowych. Środek kosmka stanowi tkanka łączna, z przebiegającymi w niej naczyniami krwionośnymi.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie