Krworok wewnętrzny z guzów mięśniakowatych

Niekiedy – u młodych kobiet – krwawienie tego rodzaju może być jednak objawem poronienia wywołanego przez rozwijający się w macicy mięśniak.

Należy podkreślić, że krwawienia miesięczne towarzyszą tylko mięśniakom pod- śluzowym i śródściennym, a powodem większej utraty krwi jest zwiększenie się miesiączkującej powierzchni śluzówki macicy. Ogólne osłabienie, omdlenia, bóle głowy i zawroty, skłonność do skrzepów i zatorów itd. pozostają w związku z nie- > dokrwist ością.

Liczne spostrzeżenia przemawiają za tym, iż przekwitanie u kobiet cierpiących na mięśniaki występuje później niż u kobiet zdrowych (przeciętnie między 50-55 rokiem życia). Odnosi się to nie tylko do kobiet, które znacznie krwawiły, ale w ogóle do wszystkich kobiet cierpiących na mięśniaki.

Opisywano przypadki krwotoku wewnętrznego z guzów mięśniakowatych, a raczej z poszerzonych żył podotrzewnowych i żylaków, rozpiętych na mięśniakowa tej macicy. Czynnikiem usposabiającym do pęknięcia takiej żyły, względnie żylaka, może być uderzenie lub kopnięcie w brzuch, nagły skręt mięśniakowatej macicy, a także przyciśnięcie guza do wzgórka kości krzyżowej, a następnie uszkodzenie ściany naczynia wskutek tarcia. Bóle nie zawsze towarzyszą rozwojowi mięśniaka, ale jeśli wystąpią, wywołane są przez rozciągnięcie lub przemieszczenie bądź to ścian macicy, bądź też tkanek i narządów W jej sąsiedztwie. Towarzyszą także zmianom wtórnym, które zachodzą w samym guzie (obumarcie, zropienie) lub przez niego wywołanym (zrosty, ucisk na pęcherz moczowy i odbytnicę, na nerwy itd.). Zwłaszcza guzy zrośnięte z otoczeniem (myomata ceruicis, myomata intruligamsntaria) mogą wywoływać przykre objawy bólowe – obok ucisku na sąsiednie narządy oraz obok zaburzeń w krążeniu krwi.

Niezależnie od dolegliwości towarzyszących powikłaniom mięśniaka sam guz może być powodem bólów: a) miesiączkowych, b) uciskowych Cna naczynia i nerwy w jego otoczeniu).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie