LBA a glukagon

Glukagon jest trzecim hormonem, oprócz adrenaliny i tyroksyny, który uczynnia cyklazę adenylową w sercu, a jednocześnie wywołuje dodatnie działanie chronotropowc oraz inotropowe [389, 601, 702). LBA nie hamują jednak wywołanej przez glukagon aktywacji cykla- zy adenylowej, zwiększenia stężenia cAMP i fosforylazy a w mięśniu sercowym [685], LBA nie blokują również dodatniego inotropowego działania glukagonu [390], natomiast blokują go jony MnH [734]. Propranolol ma natomiast zmniejszać dodatnie działanie chronotropowe glukagonu bez jednoczesnego wpływu na jego dodatnie dziaidnio inotropowe [3901, które jest potęgowane przez glikozydy naparstnicy [389]. Glukagon nie wywołuje zaburzeń miarowości pracy serca, przeciwnie, wykazuje pewne działanie przeciwarytmiczne w częściowym bloku serca w przebiegu zawału mięśnia sercowego. Wydaje się, że glukagon osłabia kardiodepresyjne działanie LBA u ludzi [636], Dodajmy, że działanie na przemianę węglo- wodanowo-tłuszczową glukagonu i cAMP z jednej strony, a adrenaliny z drugiej strony różni się między sobą w istotny sposób [27],

Sumując, wydaje się, że glukagon aktywuje izoenzym cyklazy adenylowej w mięśniu sercowym, który jest różny od izoenzymu związanego z receptorem p-adrenergicznym. LBA nie mają powinowactwa do izoenzy- mu cyklazy adenylowej aktywowanej przez glukagon. Niejasna jest przyczyna blokowania przez LBA częstoskurczu wywołanego podaniem glukagonu.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie