LEKI HAMUJĄCE DZIAŁANIE ALDOSTERONU

Spironolakton jest stosowany jako lek moczopędny w przebiegu wtórnego hiperaldosteronizmu oraz w zespole Conna, ponieważ blokuje wpływ aldosteronu na transport zwrotny jonów Na+ w obrębie kanalików nerkowych. Jest stosowany w skłonności do hipokaliemii.

W warunkach fizjologicznych wydzielanie reniny zależy od: 1) aktywności baroreceptorów umiejscowionych w naczyniach doprowadzających krew do kłębka (wzrost ciśnienia śródściennego w tych naczyniach hamuje, spadek ciśnienia pobudza wydzielanie reniny), 2) stężenia jonów Na+ lub Cl” oraz objętości płynu w kanaliku, opłukującego plamkę gęstą (zwiększenie stężenia jonów Na+ lub Cl” lub objętości płynu w kanaliku, opłukującego plamkę gęstą, pobudza wydzielanie reniny), oraz 3) aktywności neuronów |3-adrenergicznych, unerwiających układ przy- kłębkowy (pobudzenie zakończeń (i-adrenergicznych pobudza wydzielanie reniny).

Wpływ wymienionych trzech czynników na wydzielanie reniny odbywa się prawdopodobnie za pośrednictwem prostaglandyn PGI2 i PGE2 oraz cAMP. Nie jest wykluczone, że u podstawy wszystkich mechanizmów regulacji wydzielania reniny leżą indukowane przez nie zmiany stężenia jonów Ca2+ w obrębie komórek wydzielniczych. Hormony lub inne czynniki zwiększające napływ jonów Ca!+ do komórek hamują wydzielanie reniny i odwrotnie – czynniki hamujące napływ jonów CaI+ do komórek lub pobudzające odpływ jonów Ca!+ z komórek zwiększają wydzielanie reniny.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie