M. Filar i jego praca – dalszy opis

Z tego faktu, że sprawcami zgwałceń są przeważnie młodociani, często zorganizowani w grupy, żyjący w kręgu podkultury „negatywi- stycznej”, nasuwają się wnioski, iż przemożnym czynnikiem genetycznym są tu wypaczenia i luki w akcji wychowawczej domu, szkoły itd., co zresztą potwierdzają badania (Abbels, 1965, i in.). Nieraz w zachowaniach gwałcicieli odnajdujemy przeniesienie agresji, protestu względem starszych, przeważnie rodziców, na ofiary. Zupełnie młody wiek ofiar gwałtu jest też pośrednio świadectwem mankamentów wychowania.

Dane o fenomenologicznym obrazie zgwałceń pouczają, że bezpośrednim bodźcem do zgwałceń jest nadużycie alkoholu zarówno przez sprawców, jak i przez ich ofiary. U sprawców działa wtedy wzmożona pobudliwość seksualna jak również osłabienie możliwości jej zaspokojenia, u ofiar – spotęgowane podniecenie seksualne oraz osłabienie odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej wywołane zamroczeniem umysłu przez alkohol.

M. Filar rozważa wpływ mody (zwłaszcza „mini”), roznegliżowania kobiet, filmów erotycznych, pokazów pornografii itd. na nasilenie zjawiska gwałtów. Autor powołuje się na tak wybitny autorytet, jak W. Wit- wicki, który pisał, że odsłanianie się i roznegliżowanie kobiet prowokuje mężczyzn do zaczepek, napaści i gwałtu. Są to jednak poglądy dawne, już przebrzmiałe. Obecnie, gdy obszar swobody seksualnej tak się poszerzył, te czynniki (moda, pokazy erotyczne) nie stają się bodźcami nie tylko do gwałtu, ale w ogóle do stałego wzmagania się pobudliwości płciowej (o badaniach empirycznych nad tym zagadnieniem por. s. 538 i n.). W sensacyjnej, głośnej w swoim czasie, książce Płeć i charakter (Łódź, 1922) „wróg kobiet” O. Weininger pisał, że każda kobieta odczuwa potrzebę zgwałcenia było to wyrazem poglądu na kobietę jako na przedmiot, skłonny zawsze do pokory i uległości.

Na nasilenie liczby gwałtów działa zapewne i proces urbanizacji, migracji ze wsi do miasta. Gwałty na wsi są nie tylko mniej liczne, ale mają zupełnie inny przebieg. Na ogół nie występują tam w postaci nacechowanych cynizmem, chuligaństwem gwałtów zbiorowych. Nieraz wynikają z układu sytuacyjnego (kobieta spotkana na pustkowiu), a częściej z odchyleń patologicznych. Jest elementarną prawdą, powtarzaną w kryminologii, że życie w dużych skupiskach stwarza stan anonimowości, rozluźnienia więzi społecznych, braku wzajemnej kontroli itd., a zarazem daje pole do przelotnych znajomości między młodymi ludźmi obojga płci.

Słowem – czynniki składające się na groźne zjawisko dynamiki wzrostu liczby zgwałceń są rozliczne i różnorodne. Tu sygnalizowaliśmy jedynie najistotniejsze, najbardziej rzucające się w oczy. Każdy z tych czynników ma swe odrebne, nieraz głęboko utajone, uwarunkowanie genetyczne.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie