MACICA I TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICZA

Macica jest mięsistym narządem, częściowo pokrytym otrzewną, który po uwolnieniu go z podtrzymujących tkanek i więzadeł przypomina z kształtu gruszkę długości (u kobiety dojrzałej) 7-8 cm. Wnętrze macicy jest wyścielone błoną śluzową, która spoczywa wprost na mięśniówce.

Część dolną macicy określamy mianem szyjki (cervix uteri), górną – trzonem (corpus uteri). Na pograniczu między trzonem i szyjką znajduje się cieśń macicy (isthmus uteri). Górna granica cieśni odpowiada najwęższej części narządu. Na jej wysokości otrzewna, która pokrywa przednią ścianę macicy, przechodzi na pęcherz moczowy.

Górna część trzonu, lekko wypukła i najszersza, zwie się dnem macicy (fundus uteri). Po obu stronach dna znajdują się rogi macicy (cornua uteri), leżące na końcach największego wymiaru poprzecznego tego narządu. W miejscu tym łączą się z macicą jajowody, czyli trąbki Fallopiusza (ryc. 10).

Na przekroju czołowym widać, że jama macicy w obrębie jej trzonu ma kształt trójkąta zwróconego podstawą ku górze światło szyj ki jest wrzecionowate, a u góry i u dołu jej są otwory, które nazywamy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym kanału szyjki.

Stosunek długości trzonu szyjki, wielkość, a nawet w pewnej mierze i kształt macicy, wykazują znaczne różnice zależne od wieku i od przebytych porodów. U kobiet dojrzałych szyjka stanowi przeciętnie trzecią część całego narządu u dzieci trzon jest dwa razy krótszy od szyjki (ryc. Ii).

Szyjka macicy dzieli się w miejscu połączenia z pochwą na dwie części, tj. pochwową i nadpochwową. Część nadpochwowa jest pokryta otrzewną tylko od tyłu, gdyż ściany jej – przednia i boczne – łączą się z tkanką łączną więzadeł szerokich i pęcherza moczowego. .

Część pochwowa wy stercza do pochwy w postaci stożka (u wieloródek raczej walca), na którego szczycie znajduje się ujście zewnętrzne kanału szyjki macicy, ograniczone przez przednią i tylną wargę (labium anterius et posterius portionis vaginalis). Kształt ujścia zewnętrznego jest u dziewic owalny lub okrągły u wieloródek tworzy poprzeczną szczelinę (ryc. 12).

Błona śluzowa kanału szyjki wykazuje szereg poprzecznych fałdzików, które nazywamy zmarszczkami pierzastymi (plicae palmatae). Z czasem – po porodach – kanał szyjki stopniowo się wygładza. Jakkolwiek błona śluzowa kanału szyjki jest przedłużeniem wyściółki jamy macicy, różnią się one budową histologiczną. Przekroje kanału szyjki przypominają jakby plaster miodu (ryc. 13)._

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie