MECHANIZM PORODOWY

Czynność wydalania jaja płodowego powyżej 16 tygodnia ciąży nazywamy porodem. Dla dokładnego zrozumienia tego niebywale ważnego i zawiłego aktu, przede wszystkim należy poznać jego mechanizm. Dawniej sądzono, że mechanizm porodowy jest szeregiem zwrotów, jakie dokonuje płód, a właściwie główka, w czasie przesuwania się przez kanał rodny. Nie zastanawiano się nad tym, że aby mógł nastąpić poród, muszą uprzednio zajść bardzo poważne zmiany w przegrupowaniu układu mięśniowego macicy, które jej siłę pierwotnie ob- kurczającą, zmieniają na siłę wydalającą. Oczywiście, że zmiany te nie zachodzą już w czasie czynności porodowej, ale na wiele miesięcy przedtem. W czasie samego porodu przygotowania te zostają ostatecznie ukończone.

Według szkoły warszawskiej (A. Czyżewicz) pojęcie mechanizmu zostało rozszerzone i rozumiemy przezeń szereg zmian, które zachodzą w narządzie rodnym w czasie ciąży i podczas porodu, a mające na celu przygotowanie dróg porodowych, a w końcu wydalenie jaja płodowego na zewnątrz. Dawniej uważano, że do tego celu służą wyłącznie siły porodowe, ograniczone do skurczów gładkiej mięśniówki macicy i mięśni tłoczni brzusznej. Dzisiaj za siły porodowe uważamy prężność rosnącego jaja płodowego, oraz skurcze macicy, czyli tzw. bóle porodowe, a ponadto w pewnym okresie porodu zostaje włączona tłocznia brzuszna, oraz skurcze mięśni przepony miednicowej i pochwy.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie