Metaraminol (Aramine)

Stosowana była skutecznie w leczeniu ostrego zatrucia barbituranami. Zmniejsza wymioty pooperacyjne. Ampułki zawierają 20 mg w 1 ml. Dawka profilaktyczna wynosi 15-20 mg domięśniowo. Jeżeli ciśnienie tętnicze spada znacznie, dawka dożylna wynosi 5-10 mg oraz 15-20 mg domięśniowo. Przed podaniem dawki powtórnej należy skontrolować ciśnienie krwi. Może być niebezpieczna w tyreotoksykozie i w chorobach serca. Ostatnio została wycofana z wielu szpitali z przyczyn społecznych, lecz nie farmakologicznych.

Metaraminol (Aramine). Jest to l-l-(m-hydroksyfenylo)-2-amino-l-propanol. Jest to stymulator receptorów alfa z niewielkim działaniem stymulującym beta. Farmakologicznie środek podobny do efedryny. Wprowadzony w r. 195142, a zastosowany po raz pierwszy w znieczuleniu podpajęczynówkowym 3 lata później43. W przeciwieństwie do noradrenaliny i efedryny nie jest całkowicie rozkładany przez enzymy tkankowe. Może powodować pobudzenie mięśnia sercowego bez wywoływania zaburzeń rytmu. Podnosi zarówno, skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Działanie metaraminolu polega częściowo na bezpośrednim wpływie na ściany naczyń, a częściowo na uwolnieniu noradrenaliny z zakończeń nerwowych lub komórek chromochłonnych. Nie ma wpływu na stan psychiczny. Może wywoływać bradykardię, którą można znieść podaniem atropiny. Działanie leku występuje w 10 minut po podaniu domięśniowym lub w 2 minuty po podaniu dożylnym. Czas działania 20-60 minut. Zastosowanie metaraminolu z cy- klopropanem może być niebezpieczne.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie