METHEMOGLOBINEMIA I SULFHEMOGLOBINEMIA CZĘŚĆ 2

Objawy kliniczne. Nieznaczna methemoglobinemia, występująca po terapeutycznych dawkach leków nie ma znaczenia klinicznego. Cięższe przypadki zdarzają się tylko po rozmyślnym lub przypadkowym przedaw- Menadion, Naftalen

Nitroprusydek sodowy Kwas p-aminosalicylowy Profenamina Prylokaina, benzokaina Rezorcyno! Sulfanilamid kowaniu leku oraz u osób z wrodzonymi niedoborami enzymów biorących udział w redukcji methemoglobiny i z niektórymi hemoglobinopa- tiami {Hb M, Hb H, hemoglobina „niestabilna”).

Kliniczne objawy melhemoglobinemii spowodowane niedotlenieniem zależą od stężenia methemoglobiny. Wyraźna sinica zjawia się, gdy stężenie jej przekracza 30% całości hemoglobiny. Stężenie MetHb poniżej 20% nie powoduje żadnych objawów klinicznych. Przy stężeniach 30- 50%, poza sinicą, występuje duszność wysiłkowa, bóle i zawroty głowy, częstoskurcz. Przy stężeniach 60-70% pojawia się senność lub śpiączka. Methemoglobinemii towarzyszą często objawy niedokrwistości hemoli- tycznej z obecnością ciałek Heinza w krwinkach czerwonych.

Rokowanie zazwyczaj jest dobre. Methemoglobinemia rzadko prowadzi do śmierci chorego. Śmierć może nastąpić z powodu innych powikłań polekowych, jak toksyczne uszkodzenie wątroby, hemoliza, zaburzenia rytmu serca itp.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie