Miednica krzywicza

Miednica krzywicza wykazuje następujące właściwości (ryc. 139): trzony krę-gów krzyżowych zostają wychylone ku przodowi, tak iż przekraczają poziom skrzydeł kości krzyżowej. Wskutek tego poprzeczne i podłużne wygięcie kości krzyżowej zanika i tworzy się prosta ściana, prócz tego kość krzyżowa w całości jest opuszczona poniżej połączenia krzyżowo-biodrowe- go i wzgórek kości krzyżowej przesuwa się ku przodowi do spojenia łonowego, natomiast szczyt ko-ści krzyżowej odsuwa się ku tyłowi. Ponieważ jednak więzadła biegnące od dolnej części kości krzyżowej do kości kulszowej przeszkadzają temu odsunięciu, przeto dolna część kości krzyżowej i kość ogonowa są zagięte ku przodowi jak daszek. Zmiany te wywołują rozchylenie talerzy biodrowych, przez co kolce przednie oddalają się od siebie i odległość ich może być większa niż wymiar między grzebieniowy (ryc. 140). A więc miednica płaska krzywicza ma ścieśniony tylko wymiar przednio-tylny, natomiast pozostałe wymiary są normalne lub nawet nieco większe. Poniżej wchodu jama miednicy jest obszerniejsza, a wychód szerszy od normy. Stopień ścieśnienia zależny jest od ciężkości i długotrwałości choroby i ucisku wywieranego na pierścień kostny miednicy. Spotykamy bardzo rozległe stopnie ścieśnień. Im bardziej wpukla się kość krzyżowa do miednicy, tym więcej wchód zbliża się do kształtu nerki. W silniejszych stopniach krzywicy ucisk kości udowych jest tak duży, że pierścień kostny zapada się i tworzy obraz podobny do miednic osteomalatycż- nych. W tych przypadkach sprzężna prawdziwa może wynosić 5 cm lub mniej i poród drogą naturalną jest niemożliwy.

– c) miednica płaska ogólnie ścieśniona (pelvis nimis parva et piana).

Jest to miednica łącząca

Jest to miednica łącząca cechy miednicy płaskiej i ogólnie ścieśnionej. Wszystkie wymiary są poniżej normy, jednakże wymiar prosty jest stosunkowo mniejszy od pozostałych, tj. poprzecznych i skośnych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie