NACZYNIA KRWIONOŚNE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIETY

Narządy płciowe kobiety są dobrze zaopatrzone w naczynia krwionośne zarówno tętnicze, jak i żylne (ryc. 23). Ma to wielkie znaczenie zwłaszcza dla macicy, która ulega w ciąży bardzo znacznemu przerostowi i powiększeniu i której naczynia doprowadzają w tym okresie krew do zatok okołołożyskowych, umożliwiając w ogóle rozwój płodu.

Macica jest zaopatrywana w krew przede wszystkim przez tętnice maciczne i tętnice jajnikowe, a prócz tego za pośrednictwem tętnic pęcherzowych dolnych, odbytniczych średnich, tętnic sromowych wewnętrznych i nadbrzusznych dolnych.

Narząd szczątkowy, zwany nad- jajnikiem, można znaleźć u każdej kobiety. Przyj ajnik (paroophoron) znajduje się w krezce jajowodowej i składa się z kilku drobnych przewodów.

Szczątki jego, rozmieszczone bezładnie w krezce jajowodu, znajdujemy między blaszkami więzadla szerokiego albo tuż przy macicy, albo w jej ścianie, albo też w ścianie pochwy. Podłużny przewód nadjajnika jest jego dośrodkowym końcem.

Obok trzech ‚wymienionych wyżej narządów szczątkowych do tworów tego typu, ale o pochodzeniu niejasnym, zaliczamy przydatki pęcherzykowe Morgagni ego (hydatides Morgagni). Być może, że powstają one z doc.zasz- kowego końca przewodu Müllera. Są to drobniutkie torbielki wielkości ziarna grochu, które zwisają na cienkiej szypułce, zwykle ze strzępka jajnikowego trąbki. Nie mają żadnego zraczenia.

Znajomość szczegółów anatomicznych tego narządu odgrywa dużą rolę w wielu operacjach ginekologicznych ze względu na bliskie jego sąsiedztwo z narządami rodnymi kobiety.

Położenie i stosunek pęcherza moczowego do sąsiadujących z nim narządów ulegają ciągłym zmianom w zależności od jego wypełnienia lub opróżnienia. Jedynie dno pęcherza jest ściśle złączone z powlęzią miedniczą za pomocą zbitej tkanki łącznej. Boki pęcherza moczowego są wzmocnione wiązkami dźwigacza odbytu, odchodzącymi od kości łonowych.

U dorosłej kobiety pęcherz moczowy, jeśli jest opróżniony, leży w całości w obrębie miednicy. W razie wypełnienia go moczem poszerza się do boków, ku przodowi i ku tyłowi oraz podnosi się nieco ku górze przesuwając macicę ku tyłowi.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie