Nagły skręt szypuły guza

Wyższa gorączka przemawia raczej za zakażeniem guza bakteriami, które przewędrowały z przewodu pokarmowego lub naczyniami chłonnymi czy krwionośnymi.

Nagły skręt szypuły guza daje burzliwe i groźne objawy. Są nimi: gwałtowne bóle, zrazu w okolicy guza, potem w całym brzuchu, oraz wstrząs. W pewnych przypadkach może dojść do zapadu, do podniesienia się ciepłoty ciała do 390 i wyżej, wzdęcia brzucha, porażenia jelit, nudności, czkawki i wymiotów. Często również występuje nieznaczne krwawienie z macicy. Objawy te nasilają się bardzo prędko, a dołącza się do nich czasem ostra niedokrwistość w następstwie wylewów krwi do wnętrza guza i do brzucha. Krwotoki takie mogą być tak groźne, że stają się czasem przyczyną śmierci, podobnie jak ostre toksyczne zapalenie otrzewnej.

W większości przypadków ogólny stan jednak poprawia się, gorączka stopniowo opada, bębnica staje się mniej wyraźna, przemijają również czkawka i wymioty. Bolesność brzucha, zrazu rozległa, zmniejsza się i ogranicza się znowu do okolicy guza. Taki przebieg występuje przede wszystkim w przypadkach, w których skręt szypuły nie jest znacznego stopnia i guz, najprawdopodobniej wskutek zwrotów tułowia działających w kierunku przeciwnym skrętowi szypuły, przynajmniej częściowo się odkręci. Stan ten może jednak znowu ulegać zmianie na gorsze w razie dalszego znaczniejszego skrętu szypuły guza, jeśli nie wytworzą się zrosty unieruchamiające go.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie