NIEDODMA PŁUC (ATELECTASIS PULMONUM)

Pod słowem „niedodma” rozumiemy bezpowietrzność części lub całego płuca. Zasadniczą przyczyną jest zwężenie, lub też zamknięcie światła oskrzela, co może być wywołane przez obrzęk błony śluzowej ścian oskrzela, zaleganie śluzu lub ciała obcego w oskrzelu, ucisk oskrzela przez patologicznie powiększone węzły chłonne okołooskrzelowe (np. w gruźlicy węzłów chłonnych). Czynnikiem usposabiającym może być wadliwa budowa klatki piersiowej (np. kurza klatka piersiowa) oraz osłabienie układu mięśniowego klatki piersiowej (np. w chorobie Hei- nego-Medina).

Objawy. U noworodków, a zwłaszcza wcześniaków, zwraca uwagę utrudnione oddychanie, stała sinica lub skłonność do napadów sinicy. Opukowo stwierdza się w okolicy niedodmy skrócenie odgłosu opuko- wego, a osłuchowo wyraźne osłabienie szmeru oddechowego. W badaniu radiologicznym widzimy zaciemnienie segmentu lub płata dotkniętego niedodmą, z charakterystycznym przesunięciem śródpiersia i serca ku stronie chorej (objaw Holzknechta-Jacobsona).

Leczenie jest przyczynowe, przy czym uwzględnić należy przede wszystkim dostateczny dowóz tlenu (namioty tlenowe), sztuczne oddychanie (płuca żelazne — w porażeniu mięśni oddechowych w chorobie Heinego-Medina). Poza tym leczymy chorobę zasadniczą (sulfonamidy, antybiotyki) i staramy się o wzmożenie sił obronnych dziecka przez zastosowanie środków bodźcowych (przestrzykiwanie krwi rodziców, przetaczanie krwi).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie