Niedotlenienie dyiuzyjne

Występuje również przy obrzęku płuc, w wysięku w pęcherzykach płucnych, odmie opłucnowej, przy istnieniu płynu w jamie opłucnowej, podwyższonego ciśnienia w jamie brzusznej utrudniającego ruchy przepony. Ten typ niedotlenienia występuje również na dużych wysokościach i we wrodzonych wadach serca z przeciekiem krwi żylnej do lewej połowy serca oraz we wszystkich sytuacjach, w których krew przepływa przez nie wentylowane pęcherzyki płucne. Występuje również przy otwartej odmie opłucnowej i oddechu paradoksalnym.

Niedotlenienie dyiuzyjne7 może wystąpić podczas budzenia z anestezji podtlenkiem azotu, kiedy duże ilości tego gazu dyfundują do pęcherzyków płucnych (do 12% powietrza wydechowego). Wydychany podtlenek azotu może w poważnym stopniu rozcieńczyć wdychane powietrze i doprowadzić do znacznego zmniejszenia wysycenia hemoglobiny tlenem, co może być groźne dla niepełnosprawnych pacjentów, np. po częściowej resekcji płuca, w chorobie wieńcowej lub przy pooperacyjnej depresji oddychania. Aby uniknąć niedotlenienia dyfuzyjnego, należy po odstawieniu podtlenku azotu podawać przez kilka minut do oddychania tlen w wysokim stężeniu8.

Ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych ulega również zmniejszeniu, kiedy wzrasta stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym. Zależność pomiędzy Pao: i Paco2 jest wyrażona przez równanie gazu pęcherzykowego:

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie