NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW W OKRESACH CIĄŻY

Działania niepożądane leków stosowanych u kobiet w ciąży mają specyficzne znaczenie w stosunku do rozwijającego się płodu. Te same leki, których działanie niepożądane może w niedużym stopniu uszkadzać organizm kobiety nieciężarnej, w przypadku ciąży mogą doprowadzić do dużego uszkodzenia lub śmierci płodu. Wiele środków farmakologicznych, które dotychczas uważano za nieszkodliwe, ma mniejszy lub większy teratogenny wpływ na rozwój płodu. Naieży podkreślić, że wpływ każdego leku we wczesnej ciąży może spowodować uszkodzenie lub nawet śmierć płodu [1].

Najbardziej wymagający ochrony okres rozwoju ciąży to pierwsze trzy jej miesiące (ok. 100 dni od zapłodnienia), a więc okres organogenezy płodu. W tym czasie wszelkie działania niepożądane leków mogą być powodem zniszczenia lub trwałego uszkodzenia płodu (wady nabyte). We wczesnej ciąży należy więc bardzo dokładnie rozważać konieczność podawania każdego leku. We wczesnej ciąży leki mogą być stosowane tylko wówczas, gdy istnieje pilna tego potrzeba i w najmniejszych, skutecznych dawkach. Nie powinno się stosować leków nowych lub takich, które mogą działać teratogennie. Lekarz w miarę rozwoju ciąży może dokonywać zmian leków lub ich dawek.

Wiele grup leków stosowanych w różnych chorobach może mieć i ma zastosowanie u kobiet w ciąży, zwłaszcza gdy ich podawanie bywa konieczne z powodu choroby matki lub powikłań ciąży.

Niektóre grupy leków stosowane u kobiet w ciąży mogą leczyć organizm matki, a uszkadzać rozwijający się płód.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie