NOREPINEFRYNA

Norepinefryna jako lek szybko, lecz krótko działający może być stosowana tylko w ciągłym wlewie dożylnym. Roztwór 4 mg norepinefryny w 500 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworze glukozy powinien być podawany z szybkością zapewniającą wzrost ciśnienia skurczowego do 9,33-10,66 kPa (70-80 mm Hg). Nie należy przekraczać dawki 0,8 ug/kg/ /min. Konieczne jest stałe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Jeżeli w ciągu 10-15 min nie uzyska się wzrostu ciśnienia, nie ma uzasadnienia dalsze podawanie leku, prowadząc jedynie do zwiększenia oporu obwodowego i upośledzenia perfuzji tkanek. Długotrwały wlew dożylny norepinefryny powoduje postępującą utratę wody z łożyska naczyniowego i sprzyja obrzękowi płuc. Dochodzi do hipowolemii, która tłumaczy ostrą hipotonię obserwowaną często przy próbach odstawienia leku. Działanie korzystne we wstrząsie, wyrażające się początkowo wzrostem ciśnienia tętniczego, należy oceniać biorąc pod uwagę zwiększenie diurezy i poprawę stanu ogólnego. W zależności od stanu klinicznego chorego, należy przerywać wlew norepinefryny, upewniając się, czy dalsze podawanie leku jest konieczne. Zaleca się dodanie do roztworu fentolaminy w dawce 5-10 mg, która blokując naczyniowe receptory a może przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi oporu obwodowego. Ponadto fentolamina zapobiega miejscowej martwicy tkanek w przypadku wynaczynienia nore- pinefryny. Godne polecenia wydaje się również podawanie, przez krótki okres, norepinefryny łącznie z dopaminą.

W czasie leczenia norepinefryną należy monitorować czynność serca, ze względu na możliwość wystąpienia tachykardii i ektopii komorowej. Objawy nadpobudliwości mięśnia sercowego są zwykle słabiej wyrażone niż przy stosowaniu dopaminy.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie