ODCZYNY PÓŹNE

Antybiotyki przeciwnowotworowe (np. daktynomycyna, rubidomy- cyna) mogą również powodować objawy niepożądane. U ok. 50% chorych leczonych daktynomycyną pod koniec 5-dniowej kuracji występują związane z uszkodzeniem procesu regeneracji enterocytów nudności, wymioty, suchość błon śluzowych. U ok. 10% chorych pojawiają się owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Podobne objawy opisano po stosowaniu mitomycyny C. Rubidomycyna powoduje również takie objawy niepożądane, jak nudności, wymioty, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

Duże dawki promieniowania stosowane w leczeniu nowotworów miednicy mogą powodować zahamowanie aktywności mitotycznej komórek krypt jelitowych (Lieberkuhna). Uszkodzenie komórek następuje wówczas poprzez bezpośrednie działanie zjonizowanych atomów lub przez działanie pośrednie, w którym przekaźnikiem jest woda komórkowa. Jeżeli substancją jonizowaną jest DNA, to w efekcie końcowym może nastąpić zahamowanie, mitozy, a tym samym wzrostu komórki.

Uszkodzenia popromienne jelit przebiegają w postaci odczynów zapalnych z nacieczeniem /amina propria, spłaszczeniem (zanikiem) kosmków, a niekiedy tworzeniem drobnych ropni w kryptńch.

Odczyny późne – obserwowane nawet po kilku latach od napromieniania – mogą przyjmować postać zwłóknienia, przetok i krwawień, a także nacieków zapalnych ściany jelita zwężających jego światło.

Zmiany zwyrodnieniowe w komórkach nabłonka jelitowego mogą być również powodowane przez związki rtęci wskutek połączenia z grupami sulfhydrylowymi białek w mitochondriach. Powoduje to utratę aktywności enzymatycznej.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie