ODMA SAMOISTNA (PNEUMOTHORAX SPONTANEUS)

Odma samoistna jest nierzadkim powikłaniem różnych schorzeń u dzieci, szczególnie u noworodków i niemowląt. Najczęściej występuje ona jako powikłanie zapalenia płuc (szczególnie gronkowcowego), kokluszu, odry, błonicy, ropnia płuc, zawału płuca, ciała obcego, rozstrzeni i uszkodzeń mechanicznych. Groźna może być odma samoistna wenty-

Iowa. Wskutek dobrego doprowadzania powietrza a upośledzonego odprowadzania może dojść do znacznego przesunięcia śródpiersia, bezpośrednio groźnego dla życia. Odma może wystąpić równocześnie z powikłaniem ropnym (pyopneumothorax).

Objawy. U dziecka występuje nagle duszność, dziecko jest blade, sine. Oddech jest przyspieszony, stękający. Oglądając klatkę piersiową stwierdzamy pewne uwypuklenie się jej po stronie chorej oraz zmniejszenie się jej ruchomości. Odgłos opukowy jest wyraźnie jawny osłu- chowo stwierdzamy osłabienie szmeru oddechowego. Rozpoznanie uzupełniamy i potwierdzamy badaniem rentgenowskim.

Rokowanie zależy od wieku dziecka, od schorzenia zasadniczego i od rodzaju zastosowanego leczenia.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie